Saugaus elgesio taisyklės

Radus be priežiūros paliktus krepšius, kitus įtartinus daiktus draudžiama juos liesti, bandyti atidaryti, patraukti į kitą vietą, tol kol nebus išsiaiškinta kam šie daiktai priklauso ir kas juos paliko arba kol jų nepatikrins atitinkamų tarnybų specialistai. Pastebėję be priežiūros paliktus krepšius, kitus įtartinus daiktus prašome apie tai nedelsiant pranešti objektą saugantiems apsaugos ar jame dirbantiems geležinkelio darbuotojams, o jeigu jų nesimato, paskambinti policijai bendruoju pagalbos telefonu Nr.112.

Kol bus išsiaiškinta kam priklauso rasti daiktai ir kas juos paliko ar jų patikrinti atvyks atitinkamų tarnybų specialistai, prašome imtis priemonių, kad prie rastų daiktų negalėtų prieiti pašaliniai asmenys bei vykdyti objektą saugančių apsaugos darbuotojų, o jeigu jų nėra, telefonu perduodamus policijos pareigūnų nurodymus.

Gavę informaciją (grasinimą) apie planuojamą (rengiamą) sprogimą ar kitokią nusikalstamą veiką prieš geležinkelio objektus apie tai nedelsiant reikia pranešti objektą saugantiems apsaugos darbuotojams ar jame dirbantiems geležinkelio darbuotojams, o jeigu jų nesimato, paskambinti policijai bendruoju pagalbos telefonu Nr.112.

Pastebėję geležinkelio objekte vykdomą neteisėtą veiką ar sužinoję apie jos padarymą, prašome paskambinti policijai bendruoju pagalbos telefonu Nr.112.

Keleivių ir geležinkelio stočių lankytojų saugaus elgesio traukiniuose ir geležinkelio stotyse atmintinė (PDF).

 

Atnaujinta 2014-10-07