Архив

Reaguodama į rinkoje vykstančius pokyčius, geopolitinę ir ekonominę situaciją, AB Lietuvos geležinkeliai analizuoja organizacinės struktūros ir veiklos optimizavimo galimybes. Bus peržiūrėtos padalinių funkcijos ir juose vykdomi procesai, kritiškai įvertinama jų kuriama vertė. Tokiu būdu tikimasi pagerinti bendrovės veiklos rezultatus, padidinti jos konkurencingumą krovinių vežimo rinkoje bei sukurti patrauklesnes sąlygas darbuotojams.

Generalinio direktoriaus patarėjo dr. Viliaus Nikitino teigimu, planuojamais pokyčiais bus didinama vieno darbuotojo sukuriama vertė ir bendrovės vykdomos veiklos efektyvumas.

„Pokyčiai bus skirti plėsti ir optimizuoti vykdomas veiklas, įgyvendinti esminius struktūrinius pokyčius. Jie užtikrins mažesnius veiklos vykdymo kaštus, todėl galėsime krovinių vežėjams pasiūlyti patrauklesnę paslaugų kainodarą ir užsitikrinti krovinių srautą, kuris priešingu atveju būtų gabenamas kitais maršrutais. Sutaupytos lėšos leis modernizuoti ir keleivių vežimo infrastruktūrą", – tvirtina V. Nikitinas.

Išsami bendrovės ir jos antrinių įmonių veiklos analizė bus pradėta netrukus – jau šį ketvirtį. Jos metu bus įvertintos galimos alternatyvos ir nustatyti prioritetai pokyčiams įgyvendinti. Patį įgyvendinimo projektą ir veiksmų planą numatyta parengti 2016-ųjų viduryje.

„Dėl bendrovės dydžio ir galimų rizikų vykdant didelės apimties pokyčius, planuojame juos vykdyti atskirais projektais. Tokie projektai turės numatytus terminus ir rezultatus bei leis įvertinti optimizavimo veiklos potencialą ir galimus ribojimus. Pirmuosius projektus tikimės įvykdyti iki 2016-ųjų pabaigos", – teigia V. Nikitinas.

Pasak jo, įgyvendindama pokyčius bendrovė remsis ne tik savo turimais žmogiškaisiais ištekliais, bet, jei bus poreikis, telksis ir išorės bei užsienio ekspertus. Ekspertų vaidmuo bus ypač aktualus atliekant pokyčių įgyvendinimo alternatyvų analizę, nagrinėjant transporto srities verslų praktiką ir jos pritaikymo galimybes Lietuvos geležinkeliuose.

Nors Lietuvos ekonomikos prognozės 2016 ir 2017 metams yra gerėjančios – šalies bankų analitikai prognozuoja, jog šalies BVP augs atitinkamai 1,8 ir 3,3 proc. – geopolitinėje erdvėje stebimos Rusijos ir Kinijos ekonomikų problemos, sukeliančios sunkumų kaimynėse valstybėse ir skatinančios perorientuoti eksporto kryptis. Dėl Rusijos politikos krovinius vežti per vietinius jūrų uostus ir riboti kai kurių produktų reeksportą Lietuvos geležinkeliai susiduria su mažėjančių krovinių iš Rusijos srautu. Šiemet į Karaliaučiaus sritį pervežamų krovinių srautas sumažėjo apie 20 proc.

Bendrovė nuolat ieško priemonių palaikyti stabilią veiklą ir galimybių gabenti kitų šalių krovinius geležinkeliais. Siekiama išlaikyti esamus krovinių srautus tradicinėse rinkose, tokiose kaip Baltarusija, Ukraina, Kazachstanas. Taip pat formuojami nauji srautai Kinijos, Skandinavijos, Juodosios jūros šalių rinkose bei įgyvendinami projektai, skirti pritraukti krovinių iš Europos Sąjungos šalių į Rytų šalis per Lietuvą.

Šalia pagrindinės veiklos iššūkių, Europos Sąjungos institucijos svarsto 4-ajį geležinkelių paketą, kuris numato, jog geležinkelių infrastruktūrą ir keleivių bei krovinių vežimo paslaugas turi valdyti skirtingos įmonės. Šis reikalavimas iš esmės reikalauja įmonių grupės (holdingo) organizacinės struktūros kūrimo. Susisiekimo ministerijai yra pavesta organizuoti valstybinių ir valstybės valdomų įmonių pertvarką į įmonių grupę, kurią valdytų valstybės valdoma akcinė bendrovė. Tikimasi, kad šios priemonės sudarys sąlygas didinti įmonių konkurencingumą bei mažinti bendrąsias ir administracines išlaidas.

Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus Lietuvos geležinkeliuose yra ruošiama organizacinė pertvarka, skirta optimizuoti bendrovės struktūrą, efektyviau vykdyti veiklą, didinti investuoto kapitalo grąžą bei vieno darbuotojo sukuriamą pridėtinę vertę.

Обновлено 2015-09-02