Архив

Konkursai teisėti

Internetiniame portale DELFI 2012-08-07 paskelbtas straipsnis "Buvusio KGB rezervininko įmonė prileista prie geležinkelių, Klaipėdos uosto ir pasienio komunikacijų", kuriame teigiama, kad „Lietuvos geležinkelių" filialas „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra" su bendrove sudarė dar tris sutartis už bendrą 642,87 tūkst. Lt sumą. CVPP duomenimis, visais trimis atvejais „Lietuvos geležinkelių" padalinys „Telekontos" paslaugas pirko be konkurso.

AB „Lietuvos geležinkeliai" informuoja, kad straipsnyje nurodyti 3 pirkimai buvo vykdyti supaprastinto atviro konkurso būdu apie kuriuos paskelbta viešai, Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Dviejuose iš jų visi tiekėjai pasiūlė per dideles, perkančiajai organizacijai nepriimtinas kainas, todėl perkančioji organizacija nekeisdama pirkimo sąlygų, su kvalifikacinius reikalavimus atitikusiais tiekėjais, vykdė supaprastintas neskelbiamas derybas, kurių metu buvo pagerinti pasiūlymai. Vienas iš nurodytų trijų skelbtų konkursų neįvyko, kadangi negauta nei vieno pasiūlymo, todėl vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis buvo vykdytos supaprastintos neskelbiamos derybos.

Обновлено 2014-03-13