« Назад

VIEŠAS NUOMOS KONKURSAS VGIN-276

Дата и время публикации: 2016-08-02 07:04
Название обьявления: Nuomojamos 96,41 kv. m ploto geležinkelio stoties patalpos, esančios Stoties g. 1, Mažeikiuose (unikalus Nr. 6187-6000-1014)
Текст обьявления:

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ VIEŠĄ NUOMOS KONKURSĄ

  

1.                   Nuomojami objektai: 96,41 kv. m ploto geležinkelio stoties patalpos, esančios Stoties g. 1, Mažeikiuose (unikalus Nr. 6187-6000-1014).

2.                   Naudojimo ir kitos sąlygos: objektai nuomojami prekybos, administravimo, paslaugų arba kitai veiklai suderintai su AB „Lietuvos geležinkeliai" filialu; galima dalinė objektų (mažesnio objektų ploto nei nurodyta) nuoma konkurso dalyvio paraišką su nurodytomis patalpomis suderinus su AB „Lietuvos geležinkeliai" filialu; nuomininkas mokesčius už komunalinius ir kitas suteiktas papildomas paslaugas moka pagal atskirą susitarimą su AB „Lietuvos geležinkeliai" filialu; nuomininkas atleidžiamas nuo nuomos mokesčio mokėjimo iki nuomininko veiklos pradžios, bet ne ilgesniam laikotarpiui kaip 3 mėnesiai nuo statinių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.                   Nuomos terminas: 10 (dešimt) metų, kas 1 (vieneri) metai peržiūrint nuomos mokestį.

4.                   Pradinis nuompinigių dydis – 0,43 Eur/kv. m be PVM per mėn. Konkurso dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM.

5.                   Objektas gali būti apžiūrėtas iki š. m. rugpjūčio 4 d., konkretų laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: Denis Michalenko (tel. 841 203 813; mob. 8 682 64082).

6.                   Prieš registruojantis konkurso dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT31 7044 0600 0400 8065 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" filialas „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos konkursui VGIN-276). Jei Konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.

7.                   Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti viešo konkurso dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.

8.                   Paraiškos dalyvauti konkurse rengiamos pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

9.                   Paraiškoje konkurso dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus konkursą ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.

10.               AB ,,Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą ar kurios paaiškėjo paskelbus konkursą ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Konkurso dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti konkurso procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti konkurso procedūras priėmimo.

11.               Paraiškos, ant voko nurodžius:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

2016 m. rugpjūčio 16 d. 12.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  konkursui VGIN-276

[nurodyti patalpų plotą kv. m] ploto geležinkelio stoties patalpos, esančios Stoties g. 1, Mažeikiuose (unikalus Nr. 6187-6000-1014)

teikiamos nuo 2016 m. rugpjūčio 10 d. 7 val. iki 2016 m. rugpjūčio 16 d. 11 val. adresu:                   Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, 225 kab. Asmuo atsakingas už dokumentų registravimą – Rita Vosylė, tel. (8~5) 2692185; mob.  (8~687)37008; el. paštas: r.vosyle@litrail.lt

12.               Komisijos posėdis įvyks 2016 m. rugpjūčio 16 d. 12.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.

Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Eriką Rakauską (tel. (8~5) 269 2742; mob. 868731467; el. paštas: e.rakauskas@litrail.lt).