« Назад

11,20 kv.m ploto patalpų, esančių Juozapavičiaus pr.124D, Kaune (unikalus Nr. 1986-1000-2160) nuomos aukcionas Nr.VGIN-290

Дата и время публикации: 2016-09-05 09:13
Название обьявления: 11,20 kv.m ploto patalpų, esančių Juozapavičiaus pr.124D, Kaune (unikalus Nr. 1986-1000-2160) nuomos aukcionas Nr.VGIN-290
Текст обьявления:


AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ NUOMOS AUKCIONĄ

 1. Nuomojamas objektas: 11,20 kv.m ploto patalpos, esančios Juozapavičiaus pr.124D, Kaune (unikalus Nr. 1986-1000-2160).
 2. Naudojimo sąlygos: Turtas išnuomojamas veiklai suderintai su filialu „Kauno geležinkelių infrastruktūra". Nuomininkas papildomai apmoka už komunalines ir kitas papildomas paslaugas pagal atskirą susitarimą su AB „Lietuvos geležinkeliai" filialu „Kauno geležinkelių infrastruktūra".
 3. Nuomos terminas: 3 metai, kasmet peržiūrint nuomos mokestį.
 4. Pradinis nuompinigių dydis: patalpų – 0,93 Eur/kv. m be PVM per mėn. Aukciono dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM.
 5. Objektas gali būti apžiūrėtas iki š. m. rugsėjo 6 d., konkretų laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: Vaida Bartkevičiene (tel. (8-37) 27 2141; mob. (8- 616) 37695).
 6. Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a.s. LT14 7044 0600 0399 8477 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" filialas „Kauno geležinkelių infrastruktūra"). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
 7.  Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
 8. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus konkursą ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
 10. AB ,,Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
 11. Paraiškos, ant voko nurodžius:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

2016 m. rugsėjo 20 d. 12.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui VGIN-290

(nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas),

teikiamos nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. 7 val. iki 2016 m. rugsėjo 19 d. 16 val. adresu:  Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, 225 kab. Asmuo atsakingas už dokumentų registravimą – Rita Vosylė, tel. (8~5) 269 2185; el. paštas: r.vosyle@litrail.lt.

 1. Komisijos posėdis įvyks 2016 m. rugsėjo 20 d. 12.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.
 2. Dėl nuomos sutarties projekto, patalpų planų, bei kitos informacijos prašome kreiptis į Paulių Mackevičių (tel. (8~5) 269 2744; mob. 8650 18607; el. paštas: p.mackevicius@litrail.lt).