Archyvas

Gegužės 31 – birželio 2 dienomis AB „Lietuvos gelžinkelių" Krovinių direkcijos vadovo Egidijaus Lazausko vadovaujama delegacija dalyvavo Ukrainos transporto ir prekybos savaitės renginiuose. Su Ukrainos transporto ir ekspedijavimo bendrovių vadovais aptarti ateities plėtros planai ir bendradarbiavimo perspektyvos.

Su jūrų linijų bendrove „ARKAS UKRAINE LTD" aptartos krovinių srautų pritraukimo iš Turkijos į Skandinavijos valstybės galimybės, jūrų linijų bendrovės konteinerių panaudojimas bei jų pakrovimas ir išsiuntimas atgaliniu maršrutu į Turkiją per Juodąją jūrą. Susitikime su „Levada Cargo" atstovais diskutuota dėl aktyvesnio konteinerinio traukinio „Viking" galimybių panaudojimo bei „Lietuvos geležinkelių" lokomotyvų darbo bendrovės terminaluose Ukrainoje. Dėl ateities bendrų planų tartasi su ekspedijavimo įmonės „UNI-LAMAN" vadovais. Ši įmonė patenka į didžiausių Ukrainos ekspedijavimo bendrovių trejetą ir turi nemažą veiklos patirtį su Baltijos bei Skandinavijos šalių transporto rinkomis. Su šia bendrove artimiausiu metu svarstoma pasirašyti bendradarbiavimo sutartį ir taip didinti krovinių srautus tarp Turkijos ir Skandinavijos rinkų, o kartu ir efektyviau išnaudoti konteinerio traukinio „Viking" galimybes.

Lietuvos delegacija taip pat lankėsi „XV tarptautinėje ekspeditorių dienoje", kurioje dalyvavo pagrindinių Europos valstybių transporto ir ekspedijavimo bendrovių atstovai. Renginys skirtas transporto sektoriaus profesionalams, kurie siekia palaikyti abipusiai naudingą dialogą ir kurti naujus transporto bei logistikos sektoriaus projektus.

 „Lietuvos geležinkelių" atstovai dalyvavo ir apvalaus stalo diskusijoje „Multimodalinių pervežimų plėtra susisiekime tarp Europa – Azija/Rytai – Europa". Kombinuotų pervežimų sesijoje pranešimą skaitęs Krovinių vežimo direkcijos vadovas E. Lazauskas ragino renginio dalyvius naudotis konteinerinio traukinio „Viking" paslaugomis, viešaisiais logistikos centrais „VIT" ir „KIT" bei Klaipėdos valstybinių jūrų uostu.

Bendrovės Krovinių vežimo direkcijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Stasiūnas skaitė pranešimą kombinuotų pervežimų klausimais. Jis akcentavo Lietuvos geležinkelių galimybes vežant krovinius iš/į Europą iš Kinijos, Kazachstano ir kitų Rytų šalių. Seminaro dalyviai pozityviai įvertino konteinerinio traukinio „Viking" veiklą bei sienos tarp Europos ir trečiųjų šalių kirtimo procedūros sutrumpinimą iki 30 minučių. 

Tikimasi, jog dalyvavimas Ukrainos transporto ir prekybos savaitės renginiuose padės pritraukti didesnius krovinių srautus tarp Turkijos ir Skandinavijos šalių rinkų, padidins konteinerių vežimus konteinerinių traukiniu „Viking", o taip pat pritrauks naujus verslo partnerius į viešuosius logistikos centrus „VIT" ir „KIT".

2017-06-05