Nekilnojamo turto nuoma

« Atgal

Geležinkelio privažiavimo kelio Nr. 1 (kelio ilgis 283,50 m), esančio Chemijos g. 17, Kaunas (unikalus Nr. 4400-0255-0980) viešas nuomos konkursas Nr. 0001-N

Paskelbimo data ir laikas: 2018-05-09 11:05
Skelbimo pavadinimas: Geležinkelio privažiavimo kelio Nr. 1 (kelio ilgis 283,50 m), esančio Chemijos g. 17, Kaunas (unikalus Nr. 4400-0255-0980) viešas nuomos konkursas Nr. 0001-N
Skelbimo tekstas:

VIEŠO NUOMOS KONKURSO NR. 0001-N SĄLYGOS

 1. Nuomojamas objektas  - Geležinkelio privažiavimo kelias Nr. 1 (kelio ilgis 283,50 m), esantis Chemijos g. 17, Kaunas (unikalus Nr. 4400-0255-0980).
 2. Naudojimo sąlygos:
 • Nuomininkas privalo pateikti dokumentus, kad turi teisę naudotis teritorija, esančia žemės sklype adresu Chemijos g. 27 B, Kaunas.
 • Nuomininkas turi sudaryti atskirą sutartį su AB „Lietuvos Geležinkeliai" dėl krovinių vežimo geležinkeliu.
 • Nuomininkas įsipareigoja savo lėšomis, suderinęs raštu su nuomotoju, atlikti kelio statybos darbus, kad kelias būtų tinkamas naudoti krovinių vežimo veiklai.
 •  Nuomininkas įsipareigoja, kad nebūtų apribota galimybė vežti krovinius įmonėms, kurių veikla susijusi su privažiuojamuoju keliu, kuris jungiasi prie privažiuojamojo kelio Nr. 1.
 • Nuomos terminas - 5 (penki) metai, su galimybe sutartį pratęsti sekančiam laikotarpiui, kasmet peržiūrint nuomos mokestį.
 1. Pradinis nuompinigių dydis:  – 170 Eur (be PVM) per mėn, konkurso dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM - 35,7 Eur.
 2. Laimėtoju pripažįstamas dalyvis pasiūlęs didžiausią bendrą nuompinigių dydį.
 3. Objektas gali būti apžiūrėti iki š. m. gegužės 15 d. 16 val., konkretų laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: Gediminu Naujaliu +370 600 14029.
 4. Prieš registruojantis konkurso dalyviu turi būti sumokėtas 2 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į AB SEB bankas b. s. LT05 7044 0600 0399 4565 (gavėjas – AB "Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos).  Jei konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
 5. Paraiškos dalyvauti konkurse rengiamos pagal priede pateiktas nuomos sąlygas.
 6. AB „Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą. Konkurso dalyviams pradinis įnašas grąžinamas per 14 darbo dienų nuo sprendimo nutraukti konkurso procedūras priėmimo dienos.
 7. Paraiškos, ant voko nurodžius:

Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos komisijai,

Pelesos g. 10, LT-02111, Vilnius

2018 m. gegužės 22 d. 14.00 val. Nekilnojamojo turto nuomos konkursui Nr. 0001-N

(nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas),

teikiamos iki 2018 m. gegužės 22 d. 13 val. adresu: Pelesos g. 10, LT-02111, Vilnius, 311 kab. Asmuo atsakingas už dokumentų registravimą – Justina Vabalienė tel. (8- 610) 31183; el. paštas: justina.vabaliene@litrail.lt.

 1. Komisijos posėdis įvyks 2018 m. gegužės 22 d. 14.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius.
 2. Dėl nuomos sutarties projekto, objekto planų, bei kitos informacijos prašome kreiptis į Justiną Vabalienę tel. (8- 610) 31183; el. paštas: justina.vabaliene@litrail.lt.

 

Susiję dokumentai:
 Planas
 Viešo nuomos konkurso sąlygos