Nekilnojamo turto nuoma

« Atgal

750,93 kv. m ploto krovimo aikštelės Lazdijų r. sav. nuoma

Paskelbimo data ir laikas: 2017-10-02 13:50
Skelbimo pavadinimas: Nuomojama aikštelė Mockavos geležinkelio stotyje
Skelbimo tekstas:

Naudojimo sąlygos: nuomininkas mokesčius už komunalines ir kitas suteiktas papildomas paslaugas moka pagal atskirą susitarimą su AB „Lietuvos geležinkeliai" filialu; esant elektros energijos tiekimo poreikiui, nuomininkas savo lėšomis atlieka darbus, reikalingus prisijungimui prie bendrovės elektros tiekimo tinklų pagal bendrovėje išduotas sąlygas; aikštelė nuomojama sandėliavimo, krovos darbų veiklai; aikštelėje vykdoma veikla turi netrukdyti geležinkelio veiklai ir atitikti gamtosaugos reikalavimus; nuomininkas privalo nuomojamą objektą naudoti pagal paskirtį nurodytą nuomos sutartyje, tik gavęs visus reikalingus teisės aktais nustatytus leidimus reikalingus veiklai vykdyti.

Nuomos terminas: 3 (trys) metai, kas 1 (vieneri) metai peržiūrint nuomos mokestį. Yra galimybė nuomos sutartį atnaujinti iki 20 metų pagal sutartyje numatytą tvarką.

Pradinis nuompinigių dydis – 0,70 Eur be PVM už 1 kv. m per mėnesį. 

Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Eriką Rakauską (tel. (8~5) 269 2742; mob. 868731467; el. paštas: e.rakauskas@litrail.lt).
Susiję dokumentai:
 aikštelės planas