Nekilnojamo turto nuoma

« Atgal

Radviliškyje, S.Daukanto g. 63 nuomojamos negyvenamos patalpos

Paskelbimo data ir laikas: 2017-06-26 16:15
Skelbimo pavadinimas: 108,78 kv. m, 80,60 kv. m, 95,16 kv. m, 53,63 kv. m, 45,19 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų Radviliškyje S.Daukanto g. 63
Skelbimo tekstas:

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA VIEŠĄ NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS KONKURSĄ

1. Nuomojami objektai S. Daukanto g. 63 Radviliškyje:

108,78 kv. m ploto patalpos Paruošimo cecho 3P1p priestate 1p3p (unikalus Nr. 7189-0001-4038);

80,60 kv. m ploto patalpos Pagalbinio remonto cecho 5P1p priestate 3g3p (unikalus Nr. 7189-0001-4056);

95,16 kv. m ploto patalpos Remonto ceche 6P2p (unikalus Nr. 7189-0001-4060);

53,63 kv. m ploto patalpos Buitiniame pastate 7H3p (unikalus Nr. 7189-0001-4070);

45,19 kv. m ploto patalpos Buitiniame pastate 14L3p (unikalus Nr. 7189-0001-4149).

2. Naudojimo sąlygos: veiklai, suderintai su Krovinių vežimo direkcijos Radviliškio lokomotyvų depu. Nuomininkas papildomai apmoka už komunalines ir kitas papildomas paslaugas.

3. Nuomos terminas: 3 (treji) metai, kasmet peržiūrint nuomos mokestį.

4. Pradinis nuompinigių dydis:

Paruošimo cecho 3P1p priestate 1p3p – 1,08 Eur/kv. m (be PVM) per mėn,

Pagalbinio remonto cecho 5P1p priestate 3g3p – 1,30 Eur/kv. m (be PVM) per mėn,

Remonto ceche 6P2p – 1,08 Eur/kv. m (be PVM) per mėn,

Buitiniame pastate 7H3p – 1,30 Eur/kv. m (be PVM) per mėn,

Buitiniame pastate 14L3p – 1,30 Eur/kv. m (be PVM) per mėn.

Konkurso dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM.

5. Patalpas galima nuomotis dalimis, patalpų planą suderinus su Radviliškio lokomotyvų depu, konkurso laimėtoju pripažįstamas dalyvis pasiūlęs didžiausią bendrą nuompinigių dydį.

6. Objektai gali būti apžiūrėti iki š. m. liepos 12 d. 16 val., konkretų laiką suderinus su atsakingais darbuotojais: Tomu Vaišnoru (tel. (8-422) 20170, (8-685)85997) ir/ar Violeta Liubiniene (tel. (8-422) 20212).

7. Prieš registruojantis konkurso dalyviu turi būti sumokėtas 2 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į b. s. LT237044060004028676 (gavėjas – AB "Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos Radviliškio lokomotyvų depas). Jei konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.

8. Paraiškos dalyvauti konkurse rengiamos pagal priede pateiktas nuomos sąlygas.

9. AB „Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą. Konkurso dalyviams pradinis įnašas grąžinamas per 14 darbo dienų nuo sprendimo nutraukti konkurso procedūras priėmimo dienos.

10. Paraiškos, ant voko nurodžius: Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos komisijai, Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius 2017 m. liepos 17 d. 12.00 val. Nekilnojamojo turto nuomos konkursui Nr. 1166-N (nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas), teikiamos iki 2017 m. liepos 17 d. 11 val. adresu: Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, 225 kab. Asmuo atsakingas už dokumentų registravimą – Rita Vosylė tel. (8~5) 2692185; el. paštas: r.vosyle@litrail.lt.

11. Komisijos posėdis įvyks 2017 m. liepos 17 d. 12.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.

12. Dėl nuomos sutarties projekto, patalpų planų, bei kitos informacijos prašome kreiptis į Arvydą Nemčinavičių (tel. (8~5) 269 3043; mob. 861686785; el. paštas: narvydas@litrail.lt).

Susiję dokumentai:
 KONKURSO SĄLYGOS
 
Susijusios nuotraukos: