Nekilnojamo turto nuoma

« Atgal

49,72 kv.m garažo patalpų Klaipėdoje Klevų g. 7A nuoma

Paskelbimo data ir laikas: 2016-07-18 09:22
Skelbimo pavadinimas: VIEŠAS NUOMOS KONKURSAS NR. 1110-N
Skelbimo tekstas:

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA VIEŠĄ NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS KONKURSĄ

1. Nuomojamas objektas: 49,72 kv. m garažo patalpos, pažymėtos plane Nr. 1-11, esančios Klevų g. 7a, Klaipėdoje (unik. Nr.2196-8006-8065).

2. Naudojimo sąlygos: veiklai, suderintai su Krovinių vežimo direkcijos Klaipėdos regiono stočių skyriumi. Nuomininkas papildomai apmoka už komunalines ir kitas papildomas paslaugas.

3. Nuomos terminas: 5 (penkeri) metai, kasmet peržiūrint nuomos mokestį.

4. Pradinis nuompinigių dydis – 1,45 Eur/kv.m be PVM per mėn. Konkurso dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM.

5. Objektas gali būti apžiūrėtas iki š. m. liepos 27 d., konkretų laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: (tel. (46202257))

6. Prieš registruojantis konkurso dalyviu turi būti sumokėtas 2 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į b. s LT36 7044 0600 0400 8654 (gavėjas – AB "Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos Klaipėdos regiono stočių skyrius). Jei Konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.

7. Paraiškos dalyvauti konkurse rengiamos pagal priede pateiktas nuomos sąlygas.

8. AB „Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą. Konkurso dalyviams pradinis įnašas grąžinamas per 14 darbo dienų nuo sprendimo nutraukti konkurso procedūras priėmimo dienos.

9. Paraiškos, ant voko nurodžius: Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos komisijai, Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius 2016 m. rugpjūčio 22 d. 12.00 val. Nekilnojamojo turto nuomos konkursui Nr. 1110-N (nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas), teikiamos iki 2016 m. rugpjūčio 22 d. 12 val. adresu: Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, 225 kab. Asmuo atsakingas už dokumentų registravimą – Rita Vosylė tel. (8~5) 2692185; el. paštas: r.vosyle@litrail.lt.

10. Komisijos posėdis įvyks 2016 m. rugpjūčio 22 d. 12.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.

11. Dėl nuomos sutarties projekto, patalpų planų, bei kitos informacijos prašome kreiptis į Andrių Koldubą (tel. (8~5) 2021189; mob. +370 62643432; el. paštas: a.kolduba@litrail.lt).

Susiję dokumentai:
 Konkurso sąlygos