Archyvas

„Lietuvos geležinkelių" delegacija, vadovaujama  Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus Karolio Sankovskio, Lenkijoje susitiko su PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) S.A., kuri yra atsakinga už Lenkijos geležinkelių tinklo valdymą, delegacija, vadovaujama Valdybos pirmininko Ireneusz Merchel, aptarti tolimesnių „Rail Baltica" projekto strateginių veiksmų bei stiprinti šalių bendradarbiavimą.

„Lietuvos ir Lenkijos šalys susitarė dėl priemonių, kaip gerinti geležinkelių transporto konkurencingumą ir efektyvumą Lenkijoje bei Lietuvoje. Buvo nuspręsta koordinuoti bendradarbiavimą tarp geležinkelių infrastruktūros valdytojų, siekiant pagerinti geležinkelių infrastruktūros būklę ir paspartinti jos plėtrą", - sako Karolis Sankovski.

Susitikimo metu geležinkelių bendrovės aptarė planuojamą „Rail Baltica" trasą tarp Lenkijos ir Lietuvos bei susitarė dėl valstybių sienos kirtimo koridoriaus, kurio techniniai parametrai visiškai atitiks "Rail Baltica" patvirtintus parametrus. Tuo pačiu ketinama atlikti susisiekimo grandinės analizę, siekiant įvertinti atitinkamus transportavimo tarifus ir koridoriaus patrauklumo didinimo galimybes.  

Apsvarstyti svarbūs aspektai dėl didesnio greičio išvystymo centrinėje geležinkelio linijoje Lenkijos teritorijoje ir dėl geležinkelio linijos, pritaikytos 250 km/h greičiui, eksplotacijos.

Lenkijos atstovai sutiko pasidalinti gerąja geležinkelio paslaugų infrastruktūros valdymo patirtimi, šiuolaikinių PKP PLK sukurtų IT sprendimų veikimu, kurie apima tvarkaraščių projektavimo sistemą, eismo pagalbos sistemą, darbo operacijų įrašų sistemas. Be to, PKP PLK S.A. išreiškė susidomėjimą dėl 1435 mm geležinkelių linijos būklės matavimo įrangos nuomos Lietuvoje.

Susitarta atnaujinti ir papildyti susitarimus, kurie užtikrintų sklandų bendradarbiavimą dėl geležinkelio infrastruktūros eksploatacijos ir priežiūros geležinkelio keliuose, kertančiuose valstybinę sieną tarp Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos, ir jau pastatytoje 1435 mm "Rail Baltica" linijoje iki Kauno. Šiuos susitarimus ketinama pasirašyti kitame infrastruktūros valdytojų vadovų susitikime.

Susitikimo metu nutarta artimiausiu metu sukurti Lenkijos ir Lietuvos geležinkelių infrastruktūros valdytojų bendradarbiavimo grupes, kur būtų sprendžiami aktualūs klausimai užtikrinant sklandų infrastruktūros funkcionavimą bei jos panaudojimo didinimą.

Lietuvos ir Lenkijos delegacijas sudarė strategijos, investicijų valdymo, techninės plėtros ir standartizacijos, projektų įgyvendinimo ir kitų padalinių vadovai.

Atnaujinta 2019-03-20