Archyvas

Pranešame, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso nuostatas, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai", įmonės kodas 110053842, registruotos buveinės adresas Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė) krovinių vežimo, keleivių vežimo bei infrastruktūros valdymo veiklos per 2019 m. bus sukoncentruotos atskirose įmonėse, kurias toliau valdys patronuojanti Bendrovė.

Įgyvendindama numatytus pokyčius, Bendrovė perleis krovinių vežimo ir susijusių paslaugų veiklą (verslą) savo dukterinei bendrovei – akcinei bendrovei „LG CARGO", įmonės kodas 304977594, registruotos buveinės adresas Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika. Bendrovė yra akcinės bendrovės „LG CARGO" 100 proc. akcijų savininkė. Planuojama perleidimo data - 2019 m. balandžio 1 d.

Krovinių vežimo ir susijusių paslaugų veiklos perleidimas akcinei bendrovei „LG CARGO" bus vykdomas didinant akcinės bendrovės „LG CARGO" įstatinį kapitalą ir naujų akcinės bendrovės „LG CARGO" akcijų emisiją apmokant nepiniginiu turtiniu įnašu, kurį sudaro krovinių vežimo ir susijusių paslaugų veikla, kaip vientisas turto, teisių ir įsipareigojimų kompleksas. Teisės aktų nustatyta tvarka krovinių vežimo ir susijusių paslaugų veikla, kaip nepiniginis turtinis įnašas, akcinei bendrovei „LG CARGO" bus perleistas akcijų pasirašymo sutarties pagrindu, kurią ketinama sudaryti ne vėliau kaip 2019 m. balandžio 1 d.

Dėl krovinių vežimo ir susijusių paslaugų veiklos perleidimo Jums nereikia imtis jokių veiksmų. Bendrovės veiklos organizavimo pertvarkymas neturi jokios įtakos esamų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Po veiklos perkėlimo tiek Bendrovė, tiek akcinė bendrovė „LG CARGO" tęs veiklą ir vykdys savo įsipareigojimus.

Apie kitų veiklų – keleivių vežimo ir infrastruktūros valdymo –  perkėlimo procesą Bendrovė informuos atskirai, teisės aktų nustatyta tvarka.

Jei turite klausimų dėl krovinių vežimo ir susijusių paslaugų veiklos perleidimo akcinei bendrovei „LG CARGO", maloniai prašome kreiptis el. paštu [email protected].  

Atnaujinta 2019-03-06