Archyvas

Š.m. gruodžio 12 d. Aukščiausioji audito institucija paskelbė „Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas" auditą ir paskelbė išvadas. Pateikiame „Lietuvos geležinkelių" komentarą.

Karolis Sankovski, „Lietuvos geležinkelių" generalinio direktoriaus pavaduotojas – Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktorius

Pritariame teiginiui, kad viešoji geležinkelių infrastruktūra turi būti valdoma efektyviau. Būtent to ir siekia dabartinė „Lietuvos geležinkelių" vadovybė. Pažymėtina, kad esama geležinkelių infrastruktūros būklė visiškai atitinka visus projektinius reikalavimus. Klaipėdos kryptimi, kuria vyksta intensyviausias eismas, šiais metais praleidžiamas rekordiškai didelis tiek keleivių, tiek krovininių traukinių srautas.

Per 2017 metus iki tol mažėjęs vežamų krovinių kiekis išaugo 10 proc. iki 52,6 mln. tonų. Pajamos atitinkamai išaugo 11 proc. iki 448 mln. eurų. „Lietuvos geležinkelių" įmonių grupės pelnas pernai pasiekė 27 mln. eurų. Šiemet šie skaičiai tolygiai auga ir gerėja.

Dėl griežtai organizuojamo remonto darbų grafiko iki šiol nebūta atvejo, kad dėl infrastruktūros būklės būtų atsisakyta pervežti krovinius ar keleivius. Taip pat nėra registruota nei vieno eismo įvykio, kurio priežastimi būtų įvardinta geležinkelio infrastruktūros būklė.

Šiuo metu „Lietuvos geležinkeliai" eksploatuoja modernią infrastruktūros diagnostikos įrangą - atsižvelgiant į faktinę kelio būklę priimami sprendimai dėl kelio priežiūros ar atnaujinimo. Pavyzdžiui, neintensyvaus eismo atkarpose, kur per parą pravažiuoja vos vienas ar du prekiniai sąstatai, nėra jokios ekonominės logikos investuoti į linijos kapitalinį remontą, o daug racionaliau prekiniam eismui palaikyti mažesnį greitį, užtikrinant eismo saugą minimaliais remonto darbais.

Atvirkščiai, intensyviai eksploatuojamose linijose, kuriose praleidžiamas labai didelis tonažas, vietoje paprastų remonto darbų atliekamas didelės apimties kapitalinis remontas. Pavyzdžiui, šįmet kaip tik startavo pagrindinių geležinkelio kelių atnaujinimo programa, kuriai iki 2027 metų patvirtintas 380 mln. eurų biudžetas.

Galima sutikti su Valstybės kontrolės išvada dėl geležinkelių infrastruktūros nepakankamo finansavimo. Investicijos į geležinkelių infrastruktūros atnaujinimą nuo 2007 iki 2017 metų sudarė per 320 mln. eurų, nors jų poreikis buvo 707 mln. eurų. Šis atnaujinimas 99,8 proc. finansuotas „Lietuvos geležinkelių" lėšomis, neužkraunant naštos valstybės biudžetui.

Siekiant užtikrinti didesnį finansavimą infrastruktūrai atnaujinti, „Lietuvos geležinkeliai" patvirtino bendrąjį 7 mlrd. eurų vertės investicijų portfelį. Iš šio investicijų portfelio didžiąją dalį – apie 5,5 mlrd. eurų - sudarys investicijos į geležinkelių infrastruktūros plėtrą, atnaujinimą ir pajėgumų didinimą.

Atnaujinta 2018-12-21