Archyvas

AB „Lietuvos geležinkeliai" priėmė sprendimą artimiausiu metu ant Klaipėdoje, Priestočio gatvėje esančio tilto iškabinti įspėjamuosius ženklus. Šie ženklai informuos pėsčiuosius dėl judėjimo per tiltą sunkumų esant prastoms oro sąlygoms – žiemos sezono metu iškritus sniegui, apledėjus tilto dangai – ir ragins juos pasirinkti kitą, saugų maršrutą. Tokį sprendimą bendrovė priėmė dėl Klaipėdos savivaldybės neveiksnumo sprendžiant pėsčiųjų tilto priežiūros perėmimo klausimą.

2004-aisiais „Lietuvos geležinkeliai" kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe pasirašė partnerystės sutartį dėl pėsčiųjų tilto statybos. 2010-ųjų birželį buvo įgyvendintas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotas projektas „Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra II etapas. Klaipėdos stoties pėsčiųjų tilto rekonstrukcija".

Beveik penkerius metus, nuo 2010 metų, kai Klaipėdoje, Priestočio gatvėje buvo pastatytas pėsčiųjų tiltas, AB „Lietuvos geležinkeliai" siekia, kad jį nuosavybėn perimtų miesto savivaldybė. Šis tiltas nėra skirtas keleiviams patekti į peronus, juo Klaipėdos gyventojai juda tarp rytinės ir vakarinės miesto dalių. Savivaldybės funkcija yra organizuoti saugų gyventojų eismą mieste, rūpintis patogiu jų judėjimu. „Lietuvos geležinkeliai" siekia, kad Klaipėdos savivaldybė, perėmusi šį tiltą, tokią funkciją užtikrintų.

Susisiekimo ministerija viename iš raštų irgi sutiko, kad atsižvelgiant į pėsčiųjų tiltų per geležinkelį pagrindinę paskirtį – užtikrinti per geležinkelį einančių žmonių saugą – tokio tipo tiltus pagal teisės aktuose numatytą kompetenciją turėtų valdyti, naudoti ir jais disponuoti vietos savivaldos institucijos. Valstybinė geležinkelio inspekcija taip pat yra informavusi Klaipėdos miesto savivaldybę, kad ji turėtų atlikti minėtojo tilto priežiūrą.

Anksčiau „Lietuvos geležinkeliai" yra skelbusi, kad vienas iš griežčiausių susiklosčiusios situacijos sprendimo būdų būtų visiškai uždaryti pėsčiųjų tiltą. Tokio sprendimo nėra atsisakoma ir ateityje jis gali būti priimtas, tačiau šiuo metu bendrovė siekia nesudaryti kliūčių gyventojams keliauti tarp skirtingų miesto dalių vien dėl Klaipėdos miesto savivaldybės nenoro spręsti problemą.

Pastatyto tilto kaina siekia 13 mln. litų. Vien nuosavų „Lietuvos geležinkelių" lėšų šiam projektui buvo skirta beveik 2 mln. litų (15 proc. projekto vertės), kita lėšų dalis – ES sanglaudos fondo. „Lietuvos geležinkeliai" iš Klaipėdos savivaldybės tikisi problemos sprendimo ir supratimo, kad bendrovė savo investicijomis į pėsčiųjų tiltą jau yra daugiau nei pakankamai prisidėjusi prie Klaipėdos gyventojų susisiekimo sąlygų pagerinimo ir nėra atsakinga už susisiekimo tarp skirtingų miesto dalių klausimus.         

Atnaujinta 2014-10-31