Archyvas

Vizija sustiprinti bendrovės pozicijas darbo rinkoje ir gerinti darbo sąlygas patvirtinta nauja kolektyvine sutartimi tarp „Lietuvos geležinkelių" ir daugiau kaip 4 tūkst. įmonės darbuotojų vienijančių profesinių sąjungų.

„Kai rinkoje taip auga konkurencija ne tik dėl ekonominių resursų, bet ir žmogiškųjų išteklių, „Lietuvos geležinkeliai" nebeturi teisės į prabangą vienpusiškai nustatinėti taisykles. Jei norime suburti geriausią komandą Lietuvoje, pritraukti ir išlaikyti geriausius specialistus, užtikrinti kompetencijų augimą bei jas atitinkantį darbo užmokestį – turime kartu su darbuotojais ieškoti sprendimų", - sako „Lietuvos geležinkelių" generalinis direktorius Mantas Bartuška.

Trečiadienį sutartį pasirašė „Lietuvos geležinkelių" vadovas M. Bartuška ir daugiau kaip 30 profesinių sąjungų vienijančių socialinių partnerių atstovai – Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos pirmininko pavaduotojas Valerijus Cygankovas ir Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo (LGPSS) pirmininkė Eugenija Šniutienė.

Naująja kolektyvine sutartimi nustatytos darbuotojų sąlygas gerinančios ir įstatymams neprieštaraujančios nuostatos dėl darbo užmokesčio ir jo priedų, papildomo apmokėjimo už viršvalandinį darbą, patirtų išlaidų kompensavimo, atostogų tvarkos, kompetencijų ugdymo ir kvalifikacijos kėlimo, saugos ir sveikatos užtikrinimo, profesinių sąjungų veiklos ir kita.

Nuo sausio 1 dienos „Lietuvos geležinkeliuose" įsigalios ir nauja darbo užmokesčio sistema. Per kitus metus darbuotojų atlygis bus susietas su rezultatais bei turima kompetencija. Su naująja tvarka atsisakyta ir iki šiol bendrovėje galiojusios tradicijos išlaikyti neproporcingai didelę kintamąją darbo užmokesčio dalį, taip sudarant galimybę įmonės ar padalinių vadovams savo nuožiūra keisti reikšmingą dalį darbuotojų darbo užmokesčio.

Pasirašyta kolektyvinė sutartis bus taikoma visiems bendrovės darbuotojams.

Kaip teigia LGPSS vadovė E. Šniutienė, derybos buvo atkaklios, tačiau abipusėmis pastangomis pasiektas susitarimas, o kitas laukiantis uždavinys – tinkamas jo įgyvendinimas.

„Mūsų svarbiausias prioritetas – darbuotojų socialinių ir ekonominių sąlygų gerinimas. Derybų metu sutarėme dėl tinkamesnio viršvalandinio darbo kompensavimo, papildomų atostogų dirbantiems sudėtingomis sąlygomis, specialių išmokų dėl tam tikrų darbuotojų gyvenimo įvykių. Šie ir kiti derybų objektai didina rūpestį darbuotojais. Tikimės, kad glaudus įmonės ir socialinių partnerių bendradarbiavimas tęsis, nes tai leidžia išvengti nesutarimų ir nuosekliai gerinti darbuotojų darbo sąlygas", - sako E. Šniutienė. 

LGPF pirmininko pavaduotojas V. Cygankovas pastebi, kad vienas svarbiausių naujosios kolektyvinės sutarties privalumų – bendradarbiavimas ir jos sudarymas ant „tuščio lapo".

„Tokią sutartį galime pavadinti gera, nes dėl jos sudarymo tarėmės nuo pat pradžių. Tai tiek mūsų, tiek bendrovės administracijos intelektinė nuosavybė. Todėl buvo galima apie ją kalbėti su mūsų profsąjungų narių kolektyvais, kurie jai pritarė. Tačiau mums dar lieka klausimų dėl darbo užmokesčio sistemos vėlesnių etapų, kurie bus įvesti kitąmet, tad dėl jų diskutuosime toliau", - sako V. Cygankovas.

Atnaujinta 2017-12-20