Archyvas

Gegužės 4 dieną valstybės valdoma AB „Lietuvos geležinkeliai" kreipėsi į Generalinę prokuratūrą prašydama atlikti tyrimą dėl galimai padarytos žalos bendrovei ir ištirti galimų nusikalstamų veikų: piktnaudžiavimo, sukčiavimo, korupcinio pobūdžio ir kt. atvejus. Skaičiuojama, kad bendrovei padaryta žala gali viršyti 5 mln. Eur.

Bendrovės iniciatyva buvo atliktas 2014-2016 metų laikotarpio „Lietuvos geležinkelių" ir susijusių įmonių veiklos teisinis patikrinimas. Taip pat jo metu nustatytų konkrečių įtarimą keliančių sisteminių pažeidimų finansinės įtakos vertinimas. Vertinimo metu atlikta šio laikotarpio rizikingų ir galimai bendrovei žalą padariusių viešųjų pirkimų, vidaus sandorių, interesų konfliktų ir skirtos paramos analizė.

„Tokie veiksmai ir jų mastas, kuriuos atradome atlikę patikrinimą, niekaip nesiderina su bendrovės veiklos principais ir siekiu įmonę valdyti skaidriai bei efektyviai. Dėl tyrimo išvadose nustatytų sisteminių galimų nusikalstamų veikų bendrovė galėjo patirti ženklią finansinę žalą. Todėl kreipėmės į teisėsaugos institucijas su prašymu atlikti ikiteisminį tyrimą. Esame pasiruošę bendradarbiauti, kad būtų nustatyta bendrovei padaryta žala ir už jos padarymą atsakingi asmenys", – pažymi „Lietuvos geležinkelių" įmonių grupės generalinis direktorius Mantas Bartuška.

Galima žala bendrovei dėl tyrimo metu išnagrinėtų viešųjų pirkimų sandorių ir vidaus sandorių gali siekti daugiau kaip 5 mln. Eur.

 

Atnaujinta 2017-05-05