Archyvas

Strateginį europinės geležinkelio vėžės projektą „Rail Baltica" įgyvendinančiai AB „Lietuvos geležinkeliai" antrinei įmonei „Rail Baltica statyba" nuo birželio 1 d. vadovaus Karolis Sankovski.

Naujasis vadovas balandžio 28 d. paskirtas „Rail Baltica statybos" valdybos sprendimu. Iki šiol įmonei vadovavęs Dainius Budrys pareigas eis iki gegužės 31 d.

„Šiuo metu pagrindinis uždavinys koordinuojant „Rail Baltica" įgyvendinimą – projektą įgyvendinti laiku, kokybiškai ir tilpti į biudžetą, tuo pačiu užsitikrininant kuo intensyvesnę ES finansinę paramą bei pasiekiant įvardintas projekto naudas Lietuvai ir visam regionui. Šių tikslų sieks stipri ir patyrusi „Rail Baltica statybos" komanda, glaudžiai bendradarbiaudama su AB „Lietuvos geležinkeliai" bei bendra trijų Baltijos šalių įmone „RB Rail AS". Tai atitinka mano, kaip vadovo, viziją ir siekius. Neabejoju, kad ilgametė mano patirtis įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius infrastruktūros projektus leis tinkamai reprezentuoti „Lietuvos geležinkelių" įmonių grupę, vykdant visam Baltijos šalių regionui strateginę reikšmę turintį projektą", - teigia K. Sankovski.

Naujasis įmonės vadovas yra baigęs teisės studijas Mykolo Romerio universitete bei Marselio Paul-Cezanne universitete. Specializavosi Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės, aplinkos, darbo saugos ir kokybės valdymo įmonėse teisės srityse.

K. Sankovski turi sukaupęs iglametę patirtį įgyvendinant strateginius infrastruktūros projektus. Nuo 2013 m. jis vadovavo Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid" Strateginės infrastruktūros departamentui, iki 2016 m. liepos mėn. taip pat ėjo šios įmonės Valdybos nario pareigas. Buvo atsakingas už pagrindinių įmonės ir valstybės strateginių projektų koordinavimą ir valdymą, įskaitant elektros jungčių su Lenkija (LitPol Link) ir su Švedija (NordBalt) projektus. Taip pat kuravo dalį Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais parengiamųjų darbų.

„Rail Baltica" geležinkelio vėžės tiesimo projektą įgyvendina bendra Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS". „Rail Baltica statyba" valdo trečdalį šios įmonės akcijų.

Atnaujinta 2017-05-02