Archyvas

Praėjusiais metais „Lietuvos geležinkeliai" gabeno 3,6 proc., arba 1,6 mln. tonų, daugiau krovinių nei numatyta 2016–2019 metų strateginiame veiklos plane. Tiesa, dėl geopolitinių ir makroekonominių priežasčių krovinių vežimo pajamos mažėjo, dėl to bendrovė, preliminariais duomenimis, 2016 m. patyrė 1,8 mln. Eur nuostolių.

Šis rezultatas apskaičiuotas pagal verslo apskaitos standartus. Galutinė finansinė ataskaita už 2016 m. bus rengiama pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS). Tai padės užtikrinti visapusišką ir pilną informaciją apie bendrovės veiklos rezultatus, palyginti juos su kitų įmonių rodikliais.

Tarptautiniai vežimai labiausiai buvo veikiami geopolitinių ir makroekonominių veiksnių bei ekonominių pokyčių regione, pasaulinių rinkų tendencijų. 2016 m. tarptautiniais maršrutais vežta 32,6 mln. tonų – 1 mln. tonų, arba 3 proc., mažiau nei 2015 m. Šių vežimų pokytį lėmė sumažėjęs iš Rusijos tranzitu per Klaipėdos uostą vežamų krovinių, ypač naftos bei cheminių ir mineralinių trąšų, kiekis, nuo praėjusių metų liepos mėnesio beveik sustojęs naftos produktų iš Baltarusijos per Klaipėdos uostą vežimas.

Tačiau stebimi teigiami pokyčiai vietiniame vežime: praėjusiais metais vežta 15 mln. tonų krovinių -0,6 mln. tonų, arba 4,3 proc., daugiau nei 2015 m. Daugiausia vietiniais maršrutais vežta naftos ir jos produktų – 6,5 mln. tonų, cheminių ir mineralinių trąšų – 3,7 mln. tonų, mineralinių produktų – 2,5 mln. tonų bei augalinės kilmės produktų (grūdų) – 1,8 mln. tonų. Šių krovinių rūšių vežimų apimtis sudarė 96 proc. visų vietiniais maršrutais vežtų krovinių kiekio.

Bendras 2016 metais vežtų krovinių kiekis – 47,6 mln. tonų. Nors planas buvo viršytas, bendras krovinių kiekis pernai buvo 0,4 mln. tonų, arba 0,8 proc., mažesnis nei per 2015 metus.

Iš krovinių vežimo veiklos uždirbta 350,4 mln. Eur pajamų, t. y. 20,9 mln. Eur mažiau nei per 2015 m. Pajamoms įtakos turėjo krovinių pervežimo struktūros ir atskirų krovinių vežimo segmentų apimties pokyčiai.

Kiek kitokios tendencijos stebimos keleivių susisiekime. Praėjusiais metais vežta apie 4,4 mln. keleivių, t. y. 4,8 proc. daugiau nei 2015 m. Iš jų vietiniais maršrutais keliavo apie 3,6 mln., arba 4,4 proc., daugiau keleivių nei 2015 m., tarptautiniais – apie 848 tūkst., arba 6,5 proc., daugiau nei 2015 m.

Bendrovė 2016 m. uždirbo 414,9 mln. Eur pajamų – 22,3 mln. Eur, arba 5,1 proc., mažiau nei 2015 m. Veiklai vykdyti patirta 415,2 mln. Eur sąnaudų – 17,8 mln. Eur, arba 4,1 proc., mažiau nei per 2015 m. Sąnaudos buvo 10 mln. Eur mažesnės nei planuota (425,5 mln. Eur). Bendrovės grynasis nuostolis – 1,8 mln. Eur.

Atnaujinta 2017-02-03