Archyvas

Vasario 1 d. bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail AS" stebėtojų taryba patvirtino paraišką dėl projekto „Rail Baltica" finansavimo.

Paraiška dėl projekto „Rail Baltica" finansavimo Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijose Europos Komisijai bus pateikta iki vasario 7 dienos. Lėšos būtų skiriamos pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) paraišką. Bendra prašoma suma – 313,3 mln eurų.

Lietuva tikisi gauti 140,3 mln. eurų (85 proc. reikalingų investicijų) EITP paramą 46,7 km sankasai iki Panevėžio ir inžinieriniams tinklams įrengti.

Bendros įmonės pateiktoje paraiškoje, be minėtų darbų Lietuvos teritorijoje, prašoma finansuoti techninę ir galimybių studijas, kurios nustatytų, kokių priemonių reikia siekiant užtikrinti visose trijose Baltijos valstybėse tiesiamo „Rail Baltica" geležinkelio techninę sąveiką, vienodą įgyvendinimo eigą. Finansavimas taip pat būtų skirtas užbaigti trasos techninio projektavimo darbus ir tęsti geležinkelio tiesimą.

„RB Rail AS" yra bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonė, įsteigta 2014 m. spalio mėn. projekto „Rail Baltica" įgyvendinimo darbams koordinuoti.

Lietuvoje šios įmonės steigėja ir akcininkė yra AB „Lietuvos geležinkeliai" dukterinė bendrovė – UAB „Rail Baltica statyba".

 

Atnaujinta 2017-02-02