Archyvas

„Lietuvos geležinkelių" antrinės įmonės naujų vadovų ieškos konkursuose. Sausio 13 d. posėdžiavusios penkių įmonių valdybos nusprendė skelbti naujų vadovų atranką.

Sprendimai priimti dėl šių „Lietuvos geležinkelių" antrinių įmonių: UAB „Gelsauga", UAB „Geležinkelių projektavimas", UAB Geležinkelio tiesimo centras, UAB Geležinkelių aplinkosaugos centras, UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas.

Valdybos taip pat įpareigojo įmones viešai paskelbti informaciją apie savo skirstytą paramą. Tai turi būti padaryta artimiausiu metu. Ateityje paramos skirstymas bus sutelktas pagrindinėje bendrovėje – „Lietuvos geležinkeliuose".

Visoms penkioms bendrovėms valdybos iškėlė ambicingus 2017 m. finansinius tikslus, nurodyta didinti veiklos efektyvumą.

Antrinės įmonės taip pat įpareigotos naudoti tokias pačias tvarkas, kaip ir „Lietuvos geležinkeliai": etikos kodeksą, antikorupcinę politiką, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo tvarką.

Atnaujinta 2017-01-16