Archyvas

Siekdama kuo efektyvesnio dukterinių įmonių valdymo, AB „Lietuvos geležinkeliai" patvirtino nepriklausomų valdybos narių parinkimo tvarką. Užsienio valstybėse nepriklausomų valdybos narių institutas veikia apie 30 metų, tačiau Lietuvoje šis modelis pradėtas taikytis tik prieš 2–3 metus.

„Įmonių sėkmingą veiklą lemia profesionali ir objektyvi valdyba, kurios nariai tvirtina plėtros strategiją, planuoja investicijų kryptis ir plėtros tendencijas, padedančias įmonei augti. Strategiškai svarbu valdybos sudėtyje turėti kompetentingų nepriklausomų ekspertų – taip galėsime dar efektyviau užtikrinti įmonių veiklą, priimamų sprendimų skaidrumą bei ambicingus ateities planus", – sakė AB „Lietuvos geležinkeliai generalinis direktorius Stasys Dailydka.

Kaip teigė Vilius Nikitinas, AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus patarėjas, nepriklausomų valdybos narių atrankos komisijos pirmininkas, aukštos kvalifikacijos verslo profesionalas gali suteikti naujų įžvalgų vadovų komandai ir taip suteikti neabejotiną pridėtinę vertę. „Nepriklausomas narys ateina iš nekonkuruojančio verslo sektoriaus, jo nesaisto jokie verslo, pavaldumo ar kitokie ryšiai su bendrove. Tai padeda išvengti interesų konflikto. Nešališkas žvilgsnis padeda tarsi iš šalies pažvelgti į esamą įmonės padėtį, ją objektyviai įvertinti ir priimti naudingus sprendimus įmonei, sumažinti verslo rizikas, padidinti konkurencinį pranašumą", – teigė patarėjas. Nepriklausomi nariai valdyboje pakeis administracijos vadovus, kurie šiuo metu yra ir valdybos nariai, o pastarieji užims tik administracijos vadovo pareigas.

Neretai nuogąstaujama, kad nepriklausomu nariu gali tapti žmogus su savanaudiškomis intencijomis. Tačiau, kaip teigė V. Nikitinas, bendrovė turi pakankamai apsisaugojimo priemonių: pasirašomos nepriklausomumo, interesų konfliktų vengimo, komercinių paslapčių neskleidimo ir kt. deklaracijos. Jas pažeidus grėstų civilinė atsakomybė.  

Siekiant, kad ateitų tik aukščiausio lygio profesionalai, nustatyti konkretūs nepriklausomų narių atrankos kriterijai. Jie privalo turėti ne tik kompetenciją, gilių profesinių žinių, pasižymėti nepriekaištinga reputacija, tačiau į bendrovę ateiti su naujomis idėjomis ir konkrečiais pasiūlymais, ką ketina įgyvendinti ir kaip gali prisidėti prie jos augimo.

 

Atnaujinta 2016-03-15