Archyvas

Prieš 20 metų buvo priimtas sprendimas sukurti operatyvią pervežimų kompiuterinę informacinę sistemą (OPKIS). Be šios sistemos šiandien traukinių judėjimas Lietuvos geležinkeliais yra neįsivaizduojamas. 

OPKIS – viena iš pagrindinių krovinių vežimo procesą informaciniu būdu tvarkanti sistema. Ji užtikrina informacijos mainus tarp pagrindinių šalies prekių stočių bei Latvijos, Estijos ir NVS šalių geležinkelių skaičiavimo centrų. Taip pat leidžia kaupti ir teikti informaciją apie prekinių traukinių sudėtį, eismą, sąstatų formavimą, išformavimą, atvykimą bei išvykimą, pasienio stočių kirtimą bei visus duomenis apie vagonų parką. 

Sistema vykdo nuosavų ir nuomotų bei kitų šalių geležinkelių vagonų, kurie naudojami Lietuvoje, laiko apskaitą. Iš šių duomenų formuojami finansiniai atsiskaitymai tarp geležinkelių už vagonų naudojimą. 

„Ypač svarbu yra tai, kad OPKIS sistema yra sujungta su kitų šalių administracijų turimomis ir panašią funkciją vykdančiomis nacionalinėmis sistemomis. Duomenų apsikeitimas tarp kitų šalių geležinkelių administracijų yra būtinas tarptautinių krovinių gabenimui", – tvirtina AB „Lietuvos geležinkeliai" Informacinių technologijų centro direktoriaus pavaduotojas Algirdas Puodžiūnas. 

Pasak A. Puodžiūno, sutrikus sistemos OPKIS darbui sustotų krovinių gabenimo geležinkeliais procesas, o bendrovė patirtų didelius finansinius nuostolius.  

OPKIS sistema jungia apie 400 darbo vietų, kurios išdėstytos skirtinguose geležinkelio objektuose. Ja naudojasi daugiau nei 700 vartotojų. 

Atnaujinta 2014-05-15