Archyvas

AB Lietuvos geležinkeliai, tęsdama valdymo optimizavimo ir veiklos efektyvinimo procesus, pradeda diegti LEAN vadybos sistemą. Viešojo konkurso būdu atrinkta bendrovė „Deloitte Lietuva" bandomąjį projektą Radviliškio prekinių vagonų depe pradės dar šį mėnesį.

Radviliškio prekinių vagonų depe dirba apie penkis šimtus darbuotojų. Bandomojo projekto metu „Deloitte Lietuva" ir LEAN profesionalų asociacija su Lietuvos geležinkelių darbuotojais parinks ir įgyvendins tobulinimo priemones, skirtas didinti darbo efektyvumą bei mažinti veiklos sąnaudas. Bus parengta metodinė medžiaga, apmokyti ir konsultuojami darbuotojai.

„LEAN sistemos įdiegimas leis Radviliškio prekinių vagonų depe optimizuoti ir efektyviau vykdyti vagonų remonto procesus. Nuolat ieškome veiklos ir procesų tobulinimo galimybių, todėl ypač svarbu tai, kad šios sistemos įdiegimas sudarys prielaidas ją diegti ir kituose bendrovės padaliniuose", – teigia Darius Ražinskas, Lietuvos geležinkelių Vidaus kontrolės ir rizikų vertinimo sektoriaus viršininkas.

Bandomąjį projektą planuojama baigti 2016 metų balandį. Projekto metu apmokyti darbuotojai vėliau galės ir toliau vystyti gebėjimus tobulindami kitus bendrovės verslo procesus bei palaikyti pasiektą pagerėjimo lygį.

LEAN yra procesų efektyvumo didinimo metodika, sukurta Japonijoje ir pradėta taikyti bendrovėje „Toyota". Šios sistemos tikslas – naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę klientui ir didinti savo konkurencinį pranašumą.

AB Lietuvos geležinkeliai neseniai skelbė, kad imasi analizuoti organizacinės struktūros ir veiklos optimizavimo galimybes. Šiuo metu yra peržiūrimos padalinių funkcijos ir juose vykdomi procesai, kritiškai įvertinama jų kuriama vertė. Tokiu būdu tikimasi pagerinti bendrovės veiklos rezultatus, padidinti jos konkurencingumą krovinių vežimo rinkoje bei sukurti patrauklesnes sąlygas darbuotojams. Planuojama, kad pradedama diegti LEAN vadybos sistema taip pat prisidės prie šių tikslų įgyvendinimo.

Atnaujinta 2015-09-25