Archyvas

Paruošti sprendimai dėl galimybės derėtis ir parengti sutartis dėl „Rail Baltica" statybos darbų su UAB „Geležinkelio tiesimo centras"

Atsižvelgus į projekto „Rail Baltica" rangos darbų konkursus, kuriuose gautos didesnės nei planuotos statybos darbų kainos, į ribotus projektui numatytų lėšų resursus bei griežtus įgyvendinimo terminus, AB „Lietuvos geležinkeliai" buvo pavesta paruošti sprendimus dėl galimybės derėtis ir parengti sutartis dėl statybos darbų su antrine bendrovės įmone UAB „Geležinkelio tiesimo centras".

AB „Lietuvos geležinkeliai" paruošė sprendimų projektą ir pateikė jį LR susisiekimo ministerijai.

Projektas „Rail Baltica" yra LR Vyriausybės nutarimu pripažintas svarbiu ekonominiu, o LR Seimo nutarimu – ypatingos valstybinės svarbos projektu. Tai prioritetinis transporto infrastruktūros projektas ir Europos Sąjungos mastu. Projektas yra finansuojamas Europos sąjungos TEN-T programos, Sanglaudos fondo ir Lietuvos valstybės lėšomis.

 

Vidaus ir išorės ryšių sektoriaus inf.

[email protected]

8 5 269 30 29

Atnaujinta 2014-03-13