Archyvas

Dėl „Rail Baltica" projekto

Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai dėl neva AB „Lietuvos geležinkeliai" daromos įtakos „Rail Baltica" projektui, bendrovė pabrėžia, kad sprendimus dėl šio projekto įgyvendinimo, vadovaudamasi Europos Komisijos nutarimais, priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o AB „Lietuvos geležinkeliai" juos vykdo.

Būtina pažymėti, kad „Rail Baltica" projektas nestovi vietoje, rangos darbai vyksta visame ruože nuo Lenkijos-Lietuvos sienos iki Kauno ir galima užtikrintai pasakyti, kad europinė vėžė šį miestą pasieks jau 2015 metais.

Taip pat vykdomi parengiamieji darbai europinio standarto geležinkelio tiesimui iki Latvijos sienos. Šiuo metu jau parengtas Strateginių pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) ir vyksta derinimo procedūros su Latvijos atsakingomis institucijomis. Vadovaujantis SPAV išvadomis baigiami ruošti pirkimo dokumentai Specialiojo plano parengimo paslaugoms pirkti.

AB „Lietuvos geležinkeliai", vykdydama Susisiekimo ministerijos pavedimą, šią savaitę įsteigs antrinę bendrovę „RB Statyba". „RB Statyba" taps bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonės, kuri bus atsakinga už projekto „Rail Baltica 2" įgyvendinimą, steigėja ir akcininke. „RB Statyba" atstovaus Lietuvos interesus tiesiant greitaeigę „Rail Baltica 2" trasą. Vienas pirmųjų „RB Statyba" uždavinių bus parengti studiją dėl galimų alternatyvų integruojant Vilnių europine vėže į „Rail Baltica" trasą.

Atnaujinta 2014-03-12