« Atgal

Nesitraukianti „RB Rail“ vadovė gali pakenkti „Rail Baltica“ projekto reputacijai

Bendrovės „RB Rail", atsakingos už „Rail Baltica" geležinkelio statybą, akcininkės Lietuvos atstovai reiškia susirūpinimą dėl „RB Rail" vadovės Baibos  Rubesos pareiškimų, kuriais ji gali padaryti įtaką strateginio projekto stabilumui ir tęstinumui.

Du trečdalius „RB Rail" akcijų valdančių Lietuvos ir Estijos bendrovių atstovai balsavo už nepasitikėjimą B. Rubesa. Likusį trečdalį akcijų valdančios Latvijos bendrovės atstovai susilaikė.

Tačiau daugumos akcininkų pasitikėjimą praradusi B. Rubesa nusprendė ne tik nesitraukti, bet ir skleisti nepagrįstą informaciją apie akcininkus, menamus interesų konfliktus bei taip mėginti išsaugoti savo postą ir galimai pakenkti projekto partnerių vienybei.

„Bendrovės „RB Rail" vadovės mėginimai sukurti įspūdį, neva akcininkai tarpusavyje  konfliktuoja, yra visiškai nepagrįsti. Nesutariama tik su pasitikėjimą praradusia „RB Rail" vadove, kurios veiksmai kenkia projekto reputacijai. Šiuo metu projekto partneriai visose trijose Baltijos šalyse glaudžiai bendradarbiauja, kad projektas būtų vykdomas sėkmingai ir laiku. Šio strateginio projekto svarbą ir naudą puikiai suprantančių projekto partnerių puoselėjamos vienybės ir glaudaus bendradarbiavimo tikrai nepaveiks B. Rubesos pareiškimai", - sako „RB Rail" stebėtojų tarybos narys Karolis Sankovski.

Jis pabrėžia, kad Lietuvoje visi darbai vyksta pagal grafiką, tuo tarpu dalis darbų, už kuriuos atsakinga „RB Rail" bendrovė, kiek vėluoja. Tam, kad vėlavimas būtų eliminuotas, būtina stropiai koordinuoti projektą. Koordinavimo stoka buvo viena priežasčių, dėl kurios pareikštas nepasitikėjimas „RB Rail" vadove B. Rubesa.

Pasak K. Sankovski, nepaisant su „RB Rail" vadove išsiskyrusių pozicijų, projekto valdymo operaciniame lygyje šalys pačios sklandžiai koordinuoja veiksmus, kad projektas neatsiliktų nuo grafiko.

„Rail Baltica" – svarbiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos regione, integruosiantis Baltijos šalis į Europos geležinkelių tinklą. Projekte dalyvauja penkios Europos Sąjungos šalys: Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija ir netiesiogiai - Suomija. Projekto įgyvendinimas atidžiai prižiūrimas tiek ES Komisijos, tiek Estijos, Latvijos ir Lietuvos nacionalinės valdžios institucijų.

 

 

Atnaujinta 2018-02-20