Mokymų tvarkaraštis

2017 METŲ MOKYMŲ TVARKARAŠTIS

Mokymo programos pavadinimas

Mokymo pradžia

Mokymo trukmė

Pastabos

Asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, mokymas

Susirinkus grupei

2 d.

Mokymai skirti asmenims, turintiems pažymėjimus, išduotus vadovaujantis Darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašu (VGI 2004-10-14 įsakymas Nr. V-29)

Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, mokymas

Susirinkus grupei

1 d.

Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų mokymas

Susirinkus grupei

2 d.

Mokymai skirti asmenims, turintiems pažymėjimus, išduotus vadovaujantis Asmenų, atsakingų už krovinių krovimą ir tvirtinimą vagonuose (darbų vadovų), žinių tikrinimo tvarkos aprašu (VGI 2004-10-14 įsakymas Nr. V-30)

Ne geležinkelio įmonių darbuotojų, paskirtų atlikti signalininko funkcijas, mokymas

Susirinkus grupei

1 d.

 Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu pažymėjimas;

Ne geležinkelio įmonių darbuotojų saugaus elgesio geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose mokymo pažymėjimas

Ne geležinkelio įmonių darbuotojų saugaus elgesio geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose mokymas

Susirinkus grupei

1 d.

 

 

 

Atnaujinta 2017-01-05