Leidimai

Į bendrovės saugomą objektą pageidaujantis patekti asmuo privalo pateikti Saugumo skyriui motyvuotą prašymą, kuriame turi būti nurodytas į saugomą objektą pageidaujančio patekti asmens vardas, pavardė, darbovietė, einamos pareigos, patekimo į saugomą objektą tikslas, pageidaujamos vykdyti veiklos pobūdis, tiksli data ir laikas arba laikotarpis, kitos sprendimui dėl leidimo įeiti į saugomą objektą davimo priimti reikšmingos aplinkybės, ir pridėtos dvi 3 x 4 cm dydžio asmens nuotraukos (gali būti pateikiamos ir elektroniniu formatu).

Informacija asmenims, pageidaujantiems patekti į saugomą AB "Lietuvos geležinkeliai" objektą

 

 

 

Atnaujinta 2014-10-07