« Atgal

Vilniaus lokomotyvų depo paslaugos

Padalinio, teikiančio paslaugą, pavadinimas ir kontaktai (tel. nr., el. paštas) informacijos suteikimui, patikslinimui

Vilniaus lokomotyvų depas

Kontaktai informacijos patikslinimui, jos suteikimui:

Vilniaus lokomotyvų depo viršininkas
Andrius Paskočinas
8(5)2692208, a.paskocinas@litrail.lt

Vilniaus lokomotyvų depo viršininko pavaduotojas
Romaldas Vilkuotis
8(5)2694628, r.vilkuotis@litrail.lt

Vilniaus lokomotyvų depo viršininko pavaduotojas
Eugenijus Tauklys (dėl paslaugų teikiamų Kaune)
8(37)272222, e.tauklys@litrail.lt

Teikiamos paslaugos pavadinimas

Lokomotyvų M62, TEM2, ČME-3, M62K, 2M62K, ČME3ME, 2M62M, TEM TMH nuoma; geležinkelių mašinistų egzaminuotojų. į A. Juozapavičiaus pr.114L, LT-45110 Kaunas, Lietuva; teikiamos paslaugos: krovinių sandėliavimo; vienetinių krovinių pakrovimo, iškrovimo iš automobilinio transporto ir vagonų; didžiakrūvių konteinerių 1CC, 1AA, 1AAA kapitalinio ir einamojo remontų ; lokomotyvų , TEM-TMH, TEM2, M62K einamojo remonto (ER-1), techninės priežiūros (TP-2,TP-3); geležinkelių kelio remonto mašinų DGKU. MPT4, MPT6, ADM, AGV, automotrisių AS1A, AS-1, platformių UP-2, sniego valymo mašinų SDP, SDPM kapitalinio ir einamojo remontų; traktorinės technikos nuvažiavimo įrenginio sumontavimo platforminiuose vagonuose; refrižeratorinių vagonų pritaikymo kelio mašinų pervežimui ; metalų apdirbimo; metalų suvirinimo; geležinkelių mašinistų egzaminuotojų; neišridentų aširačių, o taip pat aširačių su išridentu vežimėliu ir išridentų aširačių su ašidėžėmis aptekinimas staklėmis UGE 150N traukos riedmenims ir kelio mašinoms; stabdžių diskų aktyviųjų paviršių aptekinimas staklėmis UGE 150N kiekviename diametro taške, kai diskai pritvirtinti tarp aširačio ratų, ar ant rato; 1435 mm vėžės aširačių aptekinimas staklėmis UGE 150N be riedmens.

Teikiamos paslaugos apibūdinimas Lokomotyvai išnuomojami ūkiniams darbams atlikti, kranas ir autopakrovėjas krovinių pakrovimo ir iškrovimo darbams atlikti
Vienetiniai kroviniai iš vagonų iškraunami, pakraunami tik Vilniaus lokomotyvų depo Kauno cecho privažiuojamajame kelyje, Kaune.
LR teisės aktai, bendrovės vidaus teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą Lokomotyvai užsakomi laikantis „Lokomotyvų nuomos ūkio ir manevravimo darbams tvarkos" aprašo, patvirtinto AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus 2007-02-13 d. įsakymu Nr. Į-147, reikalavimų.
2012-12-31 d. generalinio direktoriaus įsakymas Nr. Į-1029 „Dėl kainodaros vadovo patvirtinimo".
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Paraiška paslaugos suteikimui bei sutarties sudarymui
Paslaugos suteikimo trukmė (jei įmanoma tiksliai apibrėžti) Paslaugos teikimo trukmė apibrėžiama sudarant sutartį (pagal poreikį).
Paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Nuomos kaina apskaičiuojama pagal užsakymo metu galiojančias AB „Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos direktoriaus patvirtintas vienos darbo valandos kainos skaičiuotes ir galiojantį PVM.
Prašymo (jei taikoma) formos pavyzdys Laisvos formos
Paslaugos teikimo ypatumai Lokomotyvai užsakomi ne vėliau, kaip 24 val. iki ūkio darbų pradžios.