« Atgal

Radviliškio prekinių vagonų depo teikiamos paslaugos

Padalinio, teikiančio paslaugą, pavadinimas ir kontaktai (tel. nr., el. paštas) informacijos suteikimui, patikslinimui

Radviliškio prekinių vagonų depas

Kontaktai informacijos patikslinimui, jos suteikimui:tel. (8 422) 20 407, faks. (8 422) 20 141, lv3@litrail.lt

Depo viršininkas
Antanas Žmėjauskas
(8 422) 20 222, a.zmejauskas@litrail.lt

Depo vyr. inžinierius
Alfredas Brunius
(8 422) 20 223, a.brunius@litrail.lt

Depo viršininko pavaduotojas
Ruslanas Košelevas
(8 422) 20 256, r.koselevas@litrail.lt

Depo viršininko pavaduotojas
Andžej Adomaitis
(8 422) 20 148, a.adomaitis@liltrail.lt

Gamybinės techninės grupės vadovas
Modestas Šimkus
(8 422) 20 337, m.simkus@litrail.lt

Vagonų diagnostikos laboratorijos viršininkas
Mindaugas Vaičiulis
(8 422) 20 063, m.vaiciulis@litrail.lt

Komercijos sektoriaus viršininkė
Irina Nikulkienė
(8 422) 20 224, i.nikulkiene@litrail.lt

Teikiamos paslaugos pavadinimas

1. Prekinių vagonų depinis remontas. 2. Prekinių vagonų kapitalinis remontas. 3. BMZ ir ZB-5 ref. vagonų modernizavimas į 918 tipo dengtuosius vagonus su pašiltintu kėbulu. 4. Cisterninių, dengtųjų, platforminių vagonų ir pusvagonių (KRP) kapitalinis remontas pratęsiant eksploatavimo terminą. 5. Platforminių vagonų perdirbimas į platforminių vagonų junginį refrižeratoriniams konteineriams vežti. 6. Platforminių vagonų modernizavimas į fitinginius platforminius vagonus. 7. ARV vagonų modernizavimas į dengtuosius vagonus. 8. Platforminių vagonų modernizavimas į miškovežius. 9. Dviejų durų dengto vagono perdarymas į keturių durų. 10. Prekinių vagonų diagnostika pratęsiant eksploatacijos laiką. 11. Geležinkelio riedmenų šablonų kalibravimas. 12. Visų rūšių miltelinių, angliarūgštinių gesintuvų patikra, užpildymas, remontas ir techninė priežiūra.

Teikiamos paslaugos apibūdinimas -
LR teisės aktai, bendrovės vidaus teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą 1.  1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų depinio remonto instrukcija 53/V.
2.  Prekinių vagonų kapitalinio remonto instrukcija 166/V.
3.  Techninės sąlygos: DI-250-2002, DI-249-2008.
4.  Techninės sąlygos: 3182-006-44297774-98УК, 3182-007-44297774-04, 3182-001-44297774-00УК, 32ЦВ2481-98.
5.  Techninės sąlygos: 3182-047-44297774-2009, projektas: 4706-09.00.00.000.
6.  Projektas: M1450.00.000.
7.  Techninės sąlygos: DI-36-2002.
8.  Techninės sąlygos: 32ЦВ2507-2001, projektas: M1742.00.000.
9.  Techninės sąlygos: 32ЦВ2603-2007, projektas: M1802.00.000.
10.  Vagonų diagnostikos laboratorijos akreditavimo pažymėjimas Nr. LA 01.081, išduotas Nacionalinio akreditacijos biuro. Liudijimas, suteikiantis teisę atlikti vagonų diagnostikos darbus tikslu pratęsti prekinių vagonų eksploatacijos laiką, išduotas Geležinkelių transporto tarybos.
11.  RD 32CV 088-2007 Metodiniai nurodymai. Šablonų komplekto T416.00.000, skirto tikrinti automatinius sukabinimo įtaisus, atliekant remonto darbus, kontrolė. PR 32 CV 001-95  Metodiniai nurodymai. Vagonų aširačių parametrų matavimo ir tolerancinės kontrolės priemonių kalibravimas. PR 32 CV 002-95 I dalis. Metodiniai nurodymai. Prekinių vagonų vežimėlių parametrų matavimo ir tolerancinės kontrolės priemonių kalibravimas. PR 32 CV 002-96 II dalis. Metodiniai nurodymai. Prekinių vagonų vežimėlių parametrų matavimo ir tolerancinės kontrolės priemonių kalibravimas.
12.  Licencija Nr. 0071 techniškai prižiūrėti gesintuvus, išduotas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Fizinis arba juridinis asmuo ant firminio blanko turi pateikti prašymą suteikti paslaugas.
Paslaugos suteikimo trukmė (jei įmanoma tiksliai apibrėžti) Abiejų šalių suderintais terminais.
Paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslaugų kainos 2014 m. šiuo metu yra derinamos. Retai teikiamų paslaugų kainos apskaičiuojamos gavus kliento prašymą.
Prašymo (jei taikoma) formos pavyzdys
Paslaugos teikimo ypatumai Paslaugų atlikimo sąlygos derinamos su klientais individualiai.