« Atgal

Radviliškio lokomotyvų depo paslaugos

Padalinio, teikiančio paslaugą, pavadinimas ir kontaktai (tel. nr., el. paštas) informacijos suteikimui, patikslinimui

Radviliškio lokomotyvų depas

Kontaktai informacijos patikslinimui, jos suteikimui:

Radviliškio lokomotyvų depas
Andrejus Jesmanas
8 (422) 20208, a.jesmanas@litrail.lt

Radviliškio lokomotyvų depo viršininko pavaduotojas (eksploatacijai)
Adolfas Nagreckis
8 (422) 20209, a.nagreckis@litrail.lt

Radviliškio lokomotyvų depo viršininko pavaduotojas (remonto reikalams)
Darijus Markevičius
8 (422) 20210, d.markevicius@litrail.lt

Radviliškio lokomotyvų depo pirkimų skyriaus inžinierius ( dėl teikiamų paslaugų)
Rolandas Briedis
8 (422)20250, r.briedis@litrail.lt

Teikiamos paslaugos pavadinimas

- Lokomotyvų nuoma: ČME-3, M62K, ČME3ME, TEM TMH, - Traukos riedmenų ir bėginių kelio mašinų aširačių tekinimo darbai programinėmis staklėmis UGE-150N. - Krano KŽDE-16 ir KDE-163 nuoma. - Kondicionierių pildymas. - Akumuliatorinių baterijų testavimas. - Lokomotyvų TEM-TMH, TEM2, ČME-3, M62K, 2M62K, 2M62M einamąjį remontą (ER-1), techninę priežiūrą (TP-2, TP-3). - Metalo apdirbimas (gręžimas, frezavimas, suvirinimas). - Greitmačių remontas ir patikra. - Stabdžių čiaupų patikra ir remontas. - Vidaus degimo variklių remontas. - Apgyvendinimo paslauga. Radviliškio lokomotyvų brigadų poilsio namuose. - Posėdžių salės nuoma (15 vietų). - Konferencijų salės nuoma (150 vietų). - Mokymų salės nuoma (40 vietų).

Teikiamos paslaugos apibūdinimas
 • Lokomotyvai išnuomojami ūkiniams darbams atlikti arba darbams atlikti privažiuojamuose keliuose.  
 • Lokomotyvų remontas, aširačių tekinimas, kondicionierių pildymas, akumuliatorinių baterijų testavimas, metalo apdirbimas, greitmačių remontas ir patikra, vidaus degimo variklių remontas atliekamas Radviliškio lokomotyvų depe
 • Apgyvendinimas Radviliškio lokomotyvų brigadų poilsio namuose.
LR teisės aktai, bendrovės vidaus teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą
 • Lokomotyvai užsakomi laikantis „Lokomotyvų nuomos ūkio ir manevravimo darbams tvarkos" aprašo, patvirtinto AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus 2007-02-13d. įsakymu Nr. Į-147, reikalavimų.
 • 2012-12-31d. generalinio direktoriaus įsakymas Nr. Į-1029 „Dėl kainodaros vadovo patvirtinimo"
 • 2015-02-26 Nr. Į-162 generalinio direktoriaus  įsakymas „Dėl kainodaros vadovo pakeitimo" 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 • Paraiška paslaugos suteikimui bei sutarties sudarymui
Paslaugos suteikimo trukmė (jei įmanoma tiksliai apibrėžti)
 • Paslaugos teikimo trukmė apibrėžiama sudarant sutartį (pagal poreikį) 
Paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
 • Nuomos kaina apskaičiuojama pagal užsakymo metu galiojančias AB „Lietuvos geležinkeliai" Krovinių direkcijos direktoriaus patvirtintas vienos darbo valandos kainos skaičiuotes ir galiojantį PVM.
 • Remonto darbams pagal faktines sąnaudas. 
Prašymo (jei taikoma) formos pavyzdys
 • Laisvos formos
Paslaugos teikimo ypatumai
 • Lokomotyvai užsakomi ne vėliau ,kaip 24 val. iki ūkio darbų pradžios.