« Atgal

Lokomotyvų M62, TEM2, ČME-3, M62K, ČME3MG,ER20CF, ČME3ME, 2M62M, TEM TMH ir lokomotyvų brigadų naudojimas ūkiniams darbams atlikti.

Padalinio, teikiančio paslaugą, pavadinimas ir kontaktai (tel. nr., el. paštas) informacijos suteikimui, patikslinimui

Radviliškio lokomotyvų depas

Kontaktai informacijos patikslinimui, jos suteikimui:

Radviliškio lokomotyvų depo viršininkas
Andrejus Jesmanas
8422 20208, a.jesmanas@litrail.lt

Radviliškio lokomotyvų depo viršininko pavaduotojas
Adolfas Nagreckis
8422 20209, a.nagreckis@litrail.lt

Radviliškio lokomotyvų depo viršininko pavaduotojas
Darijus Markevičius
8422 20210, d.markevicius@litrail.lt

Teikiamos paslaugos pavadinimas

Lokomotyvų M62, TEM2, ČME-3, M62K, ČME3MG,ER20CF, ČME3ME, 2M62M, TEM TMH ir lokomotyvų brigadų naudojimas ūkiniams darbams atlikti.

Teikiamos paslaugos apibūdinimas Lokomotyvų naudojimas ūkiniams darbams atlikti.
LR teisės aktai, bendrovės vidaus teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą Lokomotyvai užsakomi laikantis „Lokomotyvų nuomos ūkio ir manevravimo darbams tvarkos" aprašo, patvirtinto AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus 2007-02-13 d. įsakymu Nr. Į-147, reikalavimų.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Paraiška paslaugos suteikimui
Paslaugos suteikimo trukmė (jei įmanoma tiksliai apibrėžti) Paslaugos teikimo trukmė apibrėžiama sudarant sutartį.
Paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Lokomotyvų ir lokomotyvų brigadų ūkiniame darbe naudojimo kaina apskaičiuojama pagal užsakymo metu galiojančias AB „Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos direktoriaus patvirtintas vienos darbo valandos kainos skaičiuotes ir galiojantį PVM.
Prašymo (jei taikoma) formos pavyzdys Paraiška laisvos formos
Paslaugos teikimo ypatumai Lokomotyvai ir lokomotyvų brigada užsakomi ne vėliau, kaip 24 val. iki ūkio darbų pradžios.