« Atgal

Kuro bazių valdymo centro paslaugos

Padalinio, teikiančio paslaugą, pavadinimas ir kontaktai (tel. nr., el. paštas) informacijos suteikimui, patikslinimui

Kuro bazių valdymo centras

Kontaktai informacijos patikslinimui, jos suteikimui:

Centro viršininkas
Robertas Tamošiūnas
(8 5) 269 3910, r.tamosiunas@litrail.lt

Vyriausiasis inžinierius
Andrej Lagunovič
(8 5) 269 3915, andrej.lagunovic@litrail.lt

Teisės ir personalo skyriaus viršininkas
Viktoras Augustėnas
(8 5) 269 3853, v.augustenas@litrail.lt

Technologijų baro viršininkas
Robertas Čolkevičius
(8 5) 269 2838, r.colkevicius@litrail.lt

Radviliškio kokybės tyrimų laboratorijos viršininkė
Jurgita Linartė
(8 422) 20372, j.linarte@litrail.lt

Teikiamos paslaugos pavadinimas

Kokybės tyrimai: Alyvų; Dyzelino; Skysto kuro; Aušinimo skysčių; Plastinių tepalų.

Teikiamos paslaugos apibūdinimas
Tiriamos analitės:
Alyvų:
kinematinė klampa;
klampos indeksas;
tankis;
vandens kiekis;
eksploatuotos alyvos užterštumas;
cheminių elementų (Cu, Fe, Cr, Al, Pb, Sn, Si, Na, Mo, Ni, Ag, V, Ba, B, Ca, Mg, Zn, P) kiekiai alyvoje;
feromagnetinių dalelių indeksas;
sulfatinis peleningumas;
peleningumas;
pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje;
pliūpsnio temperatūra uždarame tiglyje;
alyvos būklės kitimo tendencijų analizė Fourier transformacijos infraraudonųjų spindulių spektroskopijos metodu;
teršalų kiekis;
mechaninių priemaišų kiekis;
korozinis poveikis variui;
rūgšties skaičius.
Taip pat derinant aukščiau išvardintus tyrimus ir jų rezultatus teikiama variklinių alyvų būklės stebėsenos paslauga.
Dyzelino:  
kinematinė klampa;
tankis;
vandens kiekis;
teršalų kiekis;
peleningumas;
riebiųjų rūgščių metilo esterių (RRME) kiekis;
pliūpsnio temperatūra uždarame tiglyje;
korozinis poveikis variui;
peleningumas;
distiliacijos charakteristikos atmosferos slėgyje;
cetano indeksas;
ribinė filtruojamumo temperatūra;
drumstimosi temperatūra;
mikrobiologinis užterštumas.
Skysto kuro: 
kinematinė klampa;
tankis;
vandens kiekis;
peleningumas;
mechaninių priemaišų kiekis;
pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje;
pliūpsnio temperatūra uždarame tiglyje.
Aušinimo skysčių:
etilenglikolio koncetracija;
užšąlimo temperatūra;
vandenilio jonų koncentracija (pH);
elektrinis laidumas; 
cheminių elementų (Cu, Fe, Al, Pb, Si, Na, Mo, B, Ca, Mg, Zn, P, K) kiekiai.
Plastinių tepalų:
lašo kritimo temperatūra;
vandens kiekis;
penetracija (neapdirbto tepalo skverbtis);
feromagnetinių dalelių indeksas;
laisvų šarmų kiekis;
laisvų organinių rūgščių kiekis;
mechaninių priemaišų kiekis;
Fourier transformacijos infraraudonųjų spindulių spektroskopinė analizė.

 

LR teisės aktai, bendrovės vidaus teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą Tyrimai atliekami, pagal Lietuvoje patvirtintus tyrimų metodus, ISO bei ASTM standartus.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Fizinis arba juridinis asmuo ant firminio blanko turi pateikti prašymą suteikti paslaugas.
Paslaugos suteikimo trukmė (jei įmanoma tiksliai apibrėžti) Abiejų šalių suderintais terminais.
Paslaugos teikimo trukmė apibrėžiama sutartimi (pagal poreikį).
Paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Dėl paslaugų kainų prašome kreiptis į nurodytus kontaktinius asmenis.
Prašymo (jei taikoma) formos pavyzdys Netaikoma
Paslaugos teikimo ypatumai Paslaugų atlikimo sąlygos derinamos su klientais individualiai.