« Atgal

Krovinių vežimas bei ekspedijavimas

Padalinio, teikiančio paslaugą, pavadinimas ir kontaktai (tel. nr., el. paštas) informacijos suteikimui, patikslinimui

Krovimo vežimo direkcijos, Krovinių ekspedijavimo departamentas „LG ekspedicija"

Kontaktai informacijos patikslinimui, jos suteikimui:269 3234, 269 4233, 269 3244, 269 3781, 269 3231; Fax. Nr. +370 5 269 3487, lg.ekspedicija@litrail.lt

Teikiamos paslaugos pavadinimas

1. Krovinių vežimas bei ekspedijavimas geležinkelių, kelių, jūros bei oro transportu.
2. Papildomos paslaugos susijusios su krovinių vežimu geležinkeliais, kelių, jūros bei oro transportu.
3. Vagonų/konteinerių paieška bei sekimas Lietuvoje bei užsienio šalyse;

Teikiamos paslaugos apibūdinimas 1. Krovinių vežimas ir ekspedijavimas geležinkelių kelių, jūros bei oro transportu, tinkamiausių maršrutų ir priimtiniausių tarifų parinkimas; informaciją apie krovinių vežimo sąlygas ir jų suderinimas su kitų valstybių geležinkeliais.
2. „LG ekspedicija" administruojamų vagonų nuoma, krovinių draudimas, atstovavimas muitinėje, važtaraščių ir kitų dokumentų įforminimas (performinimas), krovinio pakrovimo, iškrovimo, perkrovimo darbai geležinkelio stotyse ir terminaluose, krovinio įtvirtinimas transporto priemonėje, krovinio pasvėrimas.
3. Vagonų/konteinerių paieška bei sekimas Lietuvoje bei užsienio šalyse;
LR teisės aktai, bendrovės vidaus teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu, Krovinių vežimo geležinkelio transportu taisyklėmis, Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimu (SMGS), Susitarimu dėl atskirų SMGS normų taikymo ypatumų, Vienodosiomis tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sutarties taisyklėmis (CIM) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais krovinių vežimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, Bendrais šiaurės šalių ekspeditorių asociacijos taisyklėmis NSAB 2000, Tarptautinė krovinių vežimo keliais konvencija (CMR konvencija), Muitinės konvencija dėl krovinių pervežimo tarptautiniais maršrutais su TIR knygelėmis (TIR konvencija 1975), 1999 Bendrais pervežimo taisyklėmis tarptautiniais maršrutais geležinkeliu (CIM), Hagos-Visbio taisyklėmis, Varšuvos konvencija ir kitais atitinkamais įstatymais.
CK, CMR, Kelių transporto kodeksu, Prekybinės laivybos įstatymu.
2. 2013-05-31 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. Į-536 patvirtintu Dėl LG priklausančių prekinių vagonų, perduotų naudoti skyriui „LG ekspedicija", administravimo tvarkos aprašu.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo     - Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;
    - Įmonės PVM pažymėjimo kopiją;
    - Įgaliojimą, jeigu sutartį pasirašo įgaliotas asmuo;
    - Užsakymą.
Įmonės pavadinimą, krovinio siuntėją, krovinio išsiuntimo šalį, krovinio gavėjo šalį, krovinio gavėją, krovinio kodą pagal nomenklatūrą, vagonų ar konteinerių kiekį, pervežimo apimtį, krovinio maršrutą, kontaktinį asmenį (el. paštas, tel, fax), pakrovimo vietą, pristatymo vietą, atvykimo į pakrovimą vietą data/laikas, svoris.
Paslaugos suteikimo trukmė (jei įmanoma tiksliai apibrėžti)
Paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslaugos kaina priklauso nuo vežimo maršruto, krovinio kiekio, krovinio pavadinimo, siuntos rūšies, jeigu geležinkelių (tai kokio tipo vagone), nuo transporto rūšies (geležinkelio, kelių, oro ar jūros transportu).
Prašymo (jei taikoma) formos pavyzdys
Paslaugos teikimo ypatumai