Korupcijos prevencija

AB „Lietuvos geležinkeliai", siekdama tinkamai užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. Korupcijos prevencijos pagrindinis tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis bendrovės veikloje, pašalinant teisės aktų, procedūrų, kitų sričių spragas, užkardant bendrovės darbuotojų galimai neteisėtus veiksmus, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.
 
Bendrovė, vykdydama korupcijos prevencijos veiklą, prašo darbuotojų ir visuomenės pagalbos. Prašome informaciją apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus pranešti elektroniniu paštu pranesk@litrail.lt arba pasitikėjimo telefonu (8 5) 269 3600. Bendrovė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą. Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją ir ar galima su Jumis susisiekti, tačiau tai yra Jūsų laisvai pasirenkama teisė, o ne pareiga.
 
Iš anksto dėkojame už pateiktą informaciją.
 
Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė.
 
Korupcijos prevencijos mokymai AB „Lietuvos geležinkeliai" darbuotojams
 
AB „Lietuvos geležinkeliai" darbuotojams bent kartą per kalendorinius metus organizuojami korupcijos prevencijos mokymai, kurių metu darbuotojams skaitomi pranešimai apie korupcijos reiškinio sampratą, pagrindinius bruožus, apžvelgiami naujausių korupcijos lygio tyrimų Lietuvos Respublikoje rezultatai. Darbuotojai supažindinami su korupcijos prevencijos teisiniu reglamentavimu Lietuvos Respublikoje bei praktiniais korupcijos prevencijos veiklos aspektais. Tai pat darbuotojams primenama, kad korupcinio pobūdžio veikos gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Mokymus veda Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojai ir (ar) kiti patyrę bei kompetentingi specialistai.
 
AB „Lietuvos geležinkeliai" vidaus audito atliekamas korupcijos veiklos bendrovėje vertinimas
 
Bendrovės Vidaus audito skyrius periodiškai atlieka bendrovėje vykdomos korupcijos prevencijos veiklos analizę, pateikia rekomendacijas dėl galimų rizikų, šios veiklos gerinimo. Į rekomendacijas atsižvelgiama, tobulinant korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą bei taikant kitas teisėtas antikorupcines priemones bendrovės viduje. Vidaus audito skyriaus parengtos korupcijos prevencijos veiklos vertinimo ataskaitos saugomos Vidaus audito bei Saugumo skyriuose.
 
Parama
 
AB "Lietuvos geležinkeliai" susilaiko nuo bet kokių paramos formų politinėms partijoms.
 
Korupcijos prevencijos veiklą vykdančios institucijos Lietuvos Respublikoje:

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys kovos su korupcija veiklą:

AB "Lietuvos geležinkeliai" teisės aktai, tiesiogiai reglamentuojantys korupcijos prevencijos veiklą ar susiję su šia veikla:

  • AB "Lietuvos geležinkeliai" skaidrumo politika (generalinio direktoriaus 2016-09-26 įsakymas Nr. Į-773).
  • Korupcijos rizikos analizės atlikimo bendrovės administracijoje ataskaita (dokumento registracijos data 2015-07-30, registracijos Nr. 2(SG)-251).
  • 2015-2017 m. LG administracijos korupcijos prevencijos priemonių planas (generalinio direktoriaus 2015-08-03 įsakymas Nr. Į - 638).
  • LG veiklos skaidrinimo ir korupcijos prevencijos priemonių planas 2012-2014 metams (generalinio direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. Į-535).
  • LG Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (generalinio direktoriaus 2014 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. Į - 592).

  • LG darbo tvarkos taisyklės (generalino direktoriaus 2011 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. Į-523).

  • LG darbo tvarkos taisyklių papildymas_dėl korupcijos rizikos mažinimo (generalinio direktoriaus 2013 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. Į-895).

  • LG darbuotojų etikos kodeksas_patikslinta redakcija (generalinio direktoriaus 2014 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. Į-671).

  • LG darbuotojų etikos kodeksas (generalinio direktoriaus 2014 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. Į-635).

  • Rangos Projektavimo tipinių sutarčių Etikos sąlygos

 
 

Atnaujinta 2016-09-27