Archive

Centrinės ir Rytų Europos mobilumo ir logistikos lydere siekianti tapti bendrovė „Lietuvos geležinkeliai" šiemet toliau gerina veiklos rezultatus. „Lietuvos geležinkelių" grupė šiemet pirmąjį pusmetį uždirbo beveik 19 mln. eurų grynojo pelno. Pernai per tą patį laiką grupės grynasis pelnas tesiekė 0,5 mln. eurų.

„Lietuvos geležinkelių" grupės pajamos šiemet sausio-birželio mėnesiais siekė 223 mln. eurų ir buvo 7 proc. didesnės nei pernai tuo pat metu, kai jos siekė 208 mln. eurų.  Veiklos efektyvumo didinimo priemonės taip pat davė teigiamą rezultatą – grupės sąnaudos sumažėjo 10 mln. eurų. Grupės nuosavo kapitalo grąžos rodiklis (ROE), kuris parodo įmonės kapitalo efektyvumą, išaugo beveik dukart – nuo  2,4 iki 4 proc.

„Lietuvos geležinkeliuose" pradėti įgyvendinti strateginiai pokyčiai leido pasiekti įspūdingą efektą. 2017-ieji buvo lūžio metai, kai nuostolius keitė pelnas, o 2018-ieji   – tvaraus augimo metai. Šiuo metu „Lietuvos geležinkeliuose" įgyvendiname veiklų išgryninimo programą „LG keičiasi", kuri yra dalis ilgalaikės veiklos strategijos – kurti naudą valstybei ir tapti regiono mobilumo bei logistikos lydere", – sako „Lietuvos geležinkelių" generalinis direktorius Mantas Bartuška.

„Lietuvos geležinkelių" grupės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) palyginamuoju laikotarpiu išaugo 43 proc. – iki 85 mln. eurų. EBITDA marža paaugo nuo  28,5 proc. iki 37,9 proc.

Šiemet pirmąjį pusmetį „Lietuvos geležinkeliai" pervežė 27 mln. tonų krovinių, – 11 proc. daugiau, bendrovės traukiniais važiavo 2,5 mln. keleivių – 5,5 proc. daugiau nei 2017 metų sausio birželio mėnesiais.

2018 m. šešių mėnesių „Lietuvos geležinkelių" grupės rezultatai apskaičiuoti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS). Sprendimas pereiti prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomenduojamo apskaitos standarto priimtas praėjusių metų pradžioje.

„Lietuvos geležinkeliai" šiemet patvirtino ilgalaikę strategiją iki 2030 metų ir užsibrėžė tikslą dukart padidinti keleivių skaičių – nuo 4,7 mln. iki 8 mln., padvigubinti įmonių grupės vertę, 60 proc. – nuo  448 mln. eurų iki 725 mln. eurų – padidinti metų pajamas, 30 proc.  – nuo 53 iki 70 mln. tonų – išauginti per metus pervežamų krovinių apimtis. Iki 2030-ųjų suplanuotas įmonių grupės investicijų portfelis siekia apie 7 mlrd. eurų. Didžioji portfelio dalis bus nukreipta į infrastruktūros modernizavimą bei plėtrą.

Updated on 2018-10-10