Archive

„Lietuvos geležinkeliai" iš esmės keičia strateginio valdymo principus. Iki šių metų įmonėje rengtus trumpalaikius veiklos planus keis kompleksinė, aukščiausio lygio tarptautinę praktiką atitinkanti, nuolat atnaujinama ilgalaikė strategija. Jos rengimu rūpinsis viešąjį konkursą laimėjusi tarptautinė konsultacijų bendrovė „McKinsey & Company".

Šių metų pradžioje bendrovės valdyba priėmė sprendimą strategijos iki 2030 metų parengimą laikyti prioritetine užduotimi. Ilgalaikė strategija pradėta ruošti atsižvelgiant ir į Valdymo koordinavimo centro skelbiamas rekomendacijas valstybės valdomoms įmonėms, susijusias su strateginiu veiklos planavimu.

„Dirbame aršioje bei dinamiškoje tarptautinėje konkurencinėje aplinkoje. Kiekvienas sumanus žingsnis „Lietuvos geležinkelių" pajamas gali padidinti milijonais eurų. Todėl turime kuo efektyviau išnaudoti bendrovės potencialą, tam pasitelkiame ir geriausius šios srities ekspertus", - pažymi „Lietuvos geležinkelių" generalinis direktorius Mantas Bartuška.

Veiklos strategijos iki 2030 m. projekto rengimo ir konsultacijų paslaugos įsigytos tarptautiniu viešuoju pirkimu, skelbiamų derybų būdu. Konkurse iš viso dalyvavo septyni potencialūs tiekėjai, iš kurių po kvalifikacinės atrankos pasiūlymus pateikė trys.

Sutartis su konkursą laimėjusia tarptautine konsultacijų bendrove „McKinsey & Company" sudaryta lapkričio 21 dieną. Sutarties vertė - 560 tūkst. Eur. Šią sumą per derybas pavyko sumažinti kone per pusę. Kitos dvi pasiūlymus pateikusios kompanijos – „Boston Consulting Group" ir „Roland Berger".

Ruošiama ilgalaikė bendrovės strategija turės apimti visas „Lietuvos geležinkelių" įmonių grupės veiklas – krovinių bei keleivių vežimą ir su tuo susijusias logistikos paslaugas vietinėje ir tarptautinėje rinkose. infrastruktūros valdymą, prioritetinio „Rail Baltica" projekto įgyvendinimą. Taip pat kitas svarbiausias, perspektyviausias veiklas, kaip geležinkelių statybos, remonto, riedmenų gamybos paslaugas, turto nuomą ir kt.

Konkurso laimėtojas turės atlikti bendrovės išorės ir vidaus veiksnių analizę, įvertinti pagrindinių paslaugų rinką ir jos perspektyvas, klientų poreikius bei konkurencinę aplinką.

Taip pat reikės numatyti technologijų ir inovacijų vystymosi įtaką įmonių grupės veiklai, įvertinti politinius, ekonominius, socialinius, aplinkosauginius veiksnius ir valstybinį, teisinį reguliavimą. Atsižvelgiant į panašių tarptautinių įmonių patirtį ir „Lietuvos geležinkelių" veiklos specifiką, turės būti numatytas potencialas didinti įmonių grupės veiklos mastus bei mažinti kaštus ir tobulinti veiklą.

Strategijoje bus apibrėžti bendrovės ilgalaikių strateginių tikslų nustatymo principai ir jų įgyvendinimo priemonės. Taip pat turės būti paruoštos veiklos rodiklių ir finansinės prognozės, įskaitant ir finansavimo šaltinius, taip pat pagrindinės strateginės rizikos ir jų valdymo kryptys.

„Lietuvos geležinkelių" ilgalaikės strategijos pagrindu bus rengiami trumpesnio laikotarpio planavimo dokumentai, priimami sprendimai dėl strateginių pertvarkų įmonėje, strateginių investicinių projektų ar programų.

Updated on 2017-12-13