Archive

 
AB „Lietuvos geležinkeliai" antrinė įmonė UAB „Geležinkelio tiesimo centras", iki šiol buvusi visiškai priklausoma nuo pagrindinės bendrovės teikiamų užsakymų, sieks tapti konkurencingiausia susisiekimo infrastruktūros sprendimų kompanija regione. Kartu su patvirtinta bendrovės vizija pertvarkoma bendrovės vidinė struktūra, diegiama moderni vadybos strategija, planuojamos investicijos į infrastruktūros atnaujinimą.
 
Šių metų balandį vadovauti bendrovei pradėjęs Martynas Pargaliauskas teigia bendrovę atradęs kritinėje situacijoje. Bendrovės pajamos per pastaruosius trejus metus susitraukė net 70 procentų. Įmonė iš pagrindinės veiklos nebesugebėjo gauti pakankamai pajamų, todėl veika tapo nuostolinga: per tą patį laikotarpį 2 mln. Eur grynąjį pelną pakeitė net 3,5 mln. Eur nuostolis. Net 98 proc. įmonės pajamų sudarė AB „Lietuvos geležinkeliai" užsakymai.
 
„Bendrovės valdomas technikos parkas ir kompetencijos sudaro visas prielaidas padaryti šuolį į tarptautinę rinką, o efektyvus valdymas ir racionaliai išnaudojami resursai – veikti pelningai ir užtikrinti grąžą akcininkui. Atnaujinome vadovų komandą. Mūsų ambicijos ir unikalumas leido pritraukti stiprius profesionalus. Jau patvirtinome naująją bendrovės valdymo struktūrą ir viziją, todėl pradėjome vertinamuosius pokalbius su darbuotojais, siekiant išsaugoti stipriausias kompetencijas", – teigia bendrovės direktorius M. Pargaliauskas.
 
Reorganizaciją planuojama užbaigti iki rugpjūčio 1 dienos. Iki tol bendrovė sieks maksimaliai atsisakyti  besidubliuojančių funkcijų, pertvarkyti veiklos procesus, atnaujinti pagrindinių paslaugų krepšelį ir įmonės vizualinį įvaizdį. Optimizuojant bendrovės veiklos sąnaudas ir didinant efektyvumą taip pat naikinami visi laisvi etatai. Bendras darbuotojų skaičius dėl natūralios kaitos nuo metų pradžios sumažėjo 13 proc. – nuo 428 iki 373 darbuotojų.
 
„Tai įmonės lūžio metai, kai norėdami išlikti privalome priimti bendrovei būtinus sprendimus. Atlikę būtinus pokyčius sieksime maksimaliai išnaudoti savo potencialą tarptautinėje rinkoje pasiūlant susisiekimo infrastruktūros sprendimus. Jei iki šiol įmonės veidą kūrė geležinkelio statybos ir remonto paslaugos – mes matome kur kas platesnes perspektyvas ir pasiūlysime konkurencingesnį paslaugų krepšelį", – sako įmonės vadovas.
 
100 proc. „Geležinkelio tiesimo centro" akcijų valdo AB „Lietuvos geležinkeliai".
 

Updated on 2017-06-28