Archive

Pirmadienį AB „Lietuvos geležinkeliai", bendradarbiaudami su Lenkijos Respublikos ambasada, Plėtros ministerijoje Varšuvoje pristatė planuojamus skelbti konkursus dėl projekto „Rail Baltica" bei kitų geležinkelių infrastruktūros projektų statybos darbų.

„Siekiame paskatinti Lenkijos statybų bendroves ir  įvairių sričių tiekėjus aktyviau dalyvauti Lietuvoje vykdomuose geležinkelių infrastruktūros projektuose" – sakė „Lietuvos geležinkelių" Pirkimų centro direktorius Donatas Malaškevičius. – Tuo tikslu šiandien Varšuvoje susirinkusiems  interesantams pristatėme „Rail Baltica" projekto įgyvendinimui numatytus pirkimus, taip pat pakvietėme dalyvauti ir kituose Lietuvoje vykstančių geležinkelių infrastruktūros plėtros, medžiagų ir detalių pirkimų konkursuose. Lenkijoje matome geras galimybes pritraukti naujus dalyvius „Lietuvos geležinkelių" organizuojamuose pirkimuose". 

„Lietuvos geležinkeliai" 2017 m. gegužės 11 d. Lietuvos „CVP IS" paskelbė techninės specifikacijos projektą esamo geležinkelio ruožo „Kaunas–Palemonas", sujungsiančio Palemono intermodalinį terminalą su „Rail Baltica" geležinkeliu,  rekonstrukcijai ir modernizacijai. Projektas paskelbtas rengiantis pakartoti neįvykusį viešąjį pirkimą. Paskelbus technines specifikacijas iš  suinteresuotų rinkos dalyvių iki gegužės 31 d. buvo gautos pastabos bei pasiūlymai, kuriuos išnagrinėjus bus priimtas sprendimas  pradėti pirkimą. 

Updated on 2017-06-05