Archive

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2017 m. gegužės 11 d. Lietuvos „CVP IS" paskelbė techninės specifikacijos projektą esamo geležinkelio ruožo „Kaunas–Palemonas", sujungsiančio Palemono intermodalinį terminalą su „Rail Baltica" geležinkeliu,  rekonstrukcijai ir modernizacijai. Projektas paskelbtas rengiantis pakartoti neįvykusį viešąjį pirkimą.

Paskelbus techninę specifikaciją, suinteresuotų rinkos dalyvių prašoma susipažinti su projektu ir pateikti savo pastabas bei pasiūlymus dėl projekto. Taip  pat dalyviai gali siūlyti alternatyvias medžiagas ir technologijas tam tikrose techninio projekto ir atitinkamai darbų kiekių žiniaraščių dalyse, peržiūrėti tam tikras pirkimo sutarties projekto sąlygas ir (ar) numatyti galimybę dėl jų derėtis pirkime, jeigu dėl dalyvių pasiūlytų pokyčių nereikėtų keisti statybą leidžiančio dokumento.

„Lietuvos geležinkeliai" išnagrinėję pasiūlymus bei pastabas priims sprendimą, kokiu – atviro konkurso ar skelbiamų derybų – būdu vykdyti pirkimą. Jeigu būtų nuspręsta procedūrą vykdyti skelbiamų derybų būdu, bus apibrėžta derybų apimtis.

Su geležinkelio ruožo „Kaunas-Palemonas" techninės specifikacijos projektu galite susipažinti čia >>> 

Updated on 2017-05-11