Archive

Portalas „15 min." skelbia neįvardytos AB „Lietuvos geležinkeliai" sveikatos punkto darbuotojos susirūpinimą dėl neva nutraukiamų darbo sutarčių.

AB „Lietuvos geležinkeliai" pabrėžia, kad neturi licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai vykdyti, taigi, neturi ir medicinos darbuotojų. AB „Lietuvos geležinkeliai" šias paslaugas perka skelbdama viešąjį konkursą tam tikram laikotarpiui (dažniausiai 12 mėnesių).

Kadangi profesinės sveikatos priežiūros specialistai nėra AB „Lietuvos geležinkeliai" darbuotojai, jų darbo tvarką, priėmimą bei atleidimą vykdo juos įdarbinusi sveikatos priežiūros įstaiga. Dabar juos įdarbinusi įstaiga – Vilniaus mieste VšĮ Naujininkų poliklinika – yra laimėjusi viešąjį konkursą ir su bendrove sudariusi medicinos paslaugų teikimo sutartį, kuri baigiasi gruodžio 1 d.

Konkursas yra atviras, jame gali dalyvauti visos reikalavimus atitinkančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Bendrovė nėra įsipareigojusi pirkti paslaugų iš vienos asmens sveikatos priežiūros įstaigos – pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui paslaugas teikia naują konkursą laimėjęs paslaugų teikėjas.

Šiuo metu bendrovė rengia techninę specifikaciją naujam viešajam pirkimui nuo 2016 m. gruodžio mėnesio 1 d. paslaugoms įsigyti, techninė specifikaciją bus patalpinta CVP IS viešai.

Updated on 2016-09-09