Archive

Europos geležinkelių agentūra (ERA), Europos Komisijos pavedimu atlikusi AB „Lietuvos geležinkeliai" valdomos geležinkelių infrastruktūros būklės auditą, teigiamai įvertino infrastruktūros būklę ir investicinius planus.

ERA auditoriai pastebėjo, kad geležinkelių infrastruktūra, o taip pat jos priežiūra yra aukšto lygio: diegiamos pažangios ir inovatyvios technologijos, infrastruktūros būklė nuolat kontroliuojama kvalifikuotų darbuotojų, priežiūra atliekama koncentruojantis į prevencijos priemones ir silpnų vietų identifikavimą, techninė bazė gera. Teigiamai įvertinta ir bendrovės valdymo struktūra.

„Teigiamas infrastruktūros būklės ir jos priežiūros įvertinimas yra akivaizdus patvirtinimas, kad bendrovės vykdomi infrastruktūros modernizavimo projektai, investiciniai plėtros planai pasiteisina ir duoda apčiuopiamų rezultatų. Tai mums suteikia svarų konkurencinį pranašumą rinkoje", – teigia AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinis direktorius Stasys Dailydka.

ERA pastebėjo, kad, siekdama sumažinti geležinkelio pervažose eismo įvykių skaičių, AB „Lietuvos geležinkeliai" ėmėsi išskirtinių ir pažangių priemonių įrengdama eismo saugą gerinančią techninę įrangą bei įgyvendindama su sauga susijusias programas. Auditoriai taip pat pritarė bendrovės siekiui mažinti pervažų skaičių įrengiant dviejų lygių susikirtimus ir tokiu būdu spręsti saugumo klausimus. Priminsime faktą, kad Lietuvoje tik 29 proc. visų pervažų yra nereguliuojamosios. Palyginti su ES vidurkiu – 48 proc., tai yra labai geras rodiklis.

Auditoriai atkreipė dėmesį, kad Rail Baltica 1435 mm infrastruktūroje nėra įrengta eismo valdymo sistema, kuri būtina siekiant užtikrinti adekvatų saugos lygį. Teigiamai įvertintas AB „Lietuvos geležinkeliai" siekis gauti finansavimą eismo valdymo sistemų įrengimui iš ES struktūrinių fondų.

 

Updated on 2016-07-29