Archive

Siekiant tobulinti PVM sąskaitų faktūrų išrašymo procesą bei sumažinti jų išrašymo kaštus, nuo šių metų balandžio 1 dienos už AB Lietuvos geležinkeliai" teikiamas paslaugas klientams pradėtos teikti elektroninės PVM sąskaitos faktūros (e-PVM sąskaitos faktūros).

E-PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje yra visi Respublikos PVM įstatymo 80str. nustatyti būtini rekvizitai ir kuri yra išrašyta bei gauta elektroniniu formatu.

E-PVM sąskaitų faktūrų pranašumai, palyginti su popierinėmis PVM sąskaitomis faktūromis, akivaizdūs: paspartėja paslaugų apmokėjimas (nes operatyviau pateikiamos pirkėjams), e-PVM sąskaitų faktūrų nebūtina spausdinti, nereikia siųsti įprastu paštu – sutaupomi popieriaus ir pašto kaštai, e-PVM sąskaitos faktūros saugomos elektroniniu formatu – sumažėja archyvavimo patalpų poreikis.

AB „Lietuvos geležinkeliai", teikdama krovinių vežimo ir su tuo susijusias paslaugas, per metus paslaugų pirkėjams išrašo apie 50 tūkst. PVM sąskaitų faktūrų.

Pereinant prie e-PVM sąskaitų faktūrų naudojimo, svarbu užtikrinti e-PVM sąskaitoms faktūroms keliamus reikalavimus:

·         Būtinas išankstinis pirkėjo sutikimas. Vykdant šį reikalavimą, bendrovės paslaugų pirkėjams 2016 m. sausio mėnesį buvo išsiųsti paklausimai dėl sutikimo gauti e-PVM sąskaitas faktūras, o 2016 m. kovo pabaigoje pirkėjai papildomai raštu informuoti, kad bendrovė e-PVM sąskaitas faktūras pradės teikti už 2016 m. balandžio mėnesį suteiktas paslaugas. Kadangi šiuo metu bendrovės Krovinių vežimo direkcijoje galioja ≈2500 įvairių paslaugų pardavimo sutarčių, e-PVM sąskaitų faktūrų naudojimas įteisinamas naujai pasirašomose sutartyse, tuo pačiu palaipsniui daromi pakeitimai anksčiau pasirašytose sutartyse.

·         Užtikrinti e-PVM sąskaitų faktūrų kilmės autentiškumą. IS „Krovinys" apribotas darbuotojų skaičius, kuriems suteiktos teisės siųsti e-PVM sąskaitas faktūras, yra galimybė identifikuoti e-PVM sąskaitą faktūrą išsiuntusį darbuotoją.

·         Užtikrinti e-PVM sąskaitų faktūrų turinio vientisumą ir įskaitomumą. Šie reikalavimai taip pat užtikrinami IS „Krovinys" funkcionalumo priemonėmis: suteikta teisė koreguoti dokumentus tik apribotam darbuotojų skaičiui, yra galimybė identifikuoti pakeitimus atlikusį darbuotoją. E-PVM sąskaitos faktūros formuojamos  .pdf  formatu ir jų turinio įskaitomumas turi būti užtikrintas nuo išrašymo iki saugojimo laikotarpio pabaigos.

 

Updated on 2016-04-06