Archive

Geležinkeliais gabenamų krovinių mažėjimą pastaruoju metu iš esmės lemia ne lokalios, o geopolitinės, makroekonominės priežastys: dėl ekonominių sankcijų Rusijai apribota tarptautinė prekyba, krizė Ukrainoje, Rusijos ūkio recesija, lėtėjantis Kinijos ekonomikos augimas. Tai pajuto ir Lietuvos geležinkeliai – 2015 m. krovinių vežimo Lietuvos geležinkeliais apimtys, palyginti su 2014 m., sumažėjo 1,9 proc. (nuo 49 mln. t iki 48,05 mln. t).

Tai – ne tik AB „Lietuvos geležinkelių" problema. 2015 m. sumažėjo visų kaimyninių šalių geležinkelių įmonių, veikiančių vienoje tarptautinių vežimų rinkoje, krovinių apimtys. 2015 m., palyginti su 2014 m. Latvijos geležinkeliais krovinių vežta 2,4 proc. mažiau, Rusijos geležinkeliais – 3,5 proc. mažiau, Baltarusijos – 7,1 proc. mažiau, Suomijos – 9,1 proc. mažiau, Ukrainos – 10 proc. mažiau, Estijos – 19,5 proc. mažiau.

Krovinių vežimo geležinkeliais nuosmukis juntamas ir į vakarus nuo Lietuvos. Krovinių apyvarta Lenkijos geležinkeliuose sumažėjo 2 proc., o didžiausio Lenkijos geležinkelių vežėjo PKP Cargo pelnas (palyginti su 2014-aisiais) smuko 60 proc.

Pirmą kartą nuo 2003 m. nuosmukį patyrė Vokietijos nacionalinė geležinkelio įmonė „Deutsche Bahn", kurios pelnas, palyginti su 2014 m., sumenko 1,3 mlrd. eurų, o priežastis, kurią įvardina patys vokiečiai – sunkumai krovinių vežimo rinkoje.

Updated on 2016-04-04