Archive

Nutraukti antrųjų kelių rangos darbų viešieji konkursai

AB „Lietuvos geležinkeliai" priėmė sprendimą nutraukti viešuosius atvirus konkursus dėl antrųjų kelių rangos darbų ruožuose Kūlupėnai–Kretinga, Pavenčiai–Raudėnai, Plungė–Šateikiai ir Telšiai–Dūseikiai. Konkursai nutraukti atmetus visų tiekėjų pasiūlymus dėl gerokai per didelių kainų.

Bendrovė atliko rinkos kainų tyrimą – palygino suprojektuotų ir patvirtintų techninių projektų skaičiuojamąsias statybos kainas su konkursų dalyvių pasiūlytomis. Atliekant ekonominį pasiūlymų vertinimą buvo atsižvelgta ir į šiuo metu geležinkelių statybos projektų rangovų vykdomų darbų kainas bei Statistikos departamento skelbiamą statybos darbų sąnaudų padidėjimą.

Įvertinus konkursų dalyvių pateiktus pasiūlymus nustatyta, kad mažiausios pasiūlymų kainos gerokai viršija planuotų pirkimų vertę. Atskirose pirkimų dalyse kainų skirtumai itin akivaizdūs: žemės darbų kainos didesnės beveik du kartus, o signalizacijos ir automatikos įrengimo – net iki keturių kartų.

Nutraukusi konkursus AB „Lietuvos geležinkeliai" planuoja nedelsiant pradėti pirkimo procedūras dėl pakartotinių projektų rangos darbų pirkimo. Informaciją apie pakartotinius konkursus planuojama paskelbti dar šio mėnesio pabaigoje, o nugalėtojus nustatyti  iki rugpjūčio mėnesio. Jau šiandien, kovo 7 dieną, AB „Lietuvos geležinkeliai" išsiuntė informaciją apie pakartotinai planuojamus skelbti konkursus bei kvietimus juose dalyvauti daugiau nei 30 įmonių.

Nutiesus antruosius kelius IXB transporto koridoriaus geležinkelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožuose Kūlupėnai–Kretinga, Pavenčiai–Raudėnai, Plungė–Šateikiai ir Telšiai–Dūseikiai keleiviniai traukiniai galės važiuoti iki 160 kilometrų, o krovininiai iki 120 kilometrų per valandą greičiu, padidės traukinių eismo intensyvumas. Antrųjų kelių projektus numatoma finansuoti Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir AB „Lietuvos geležinkeliai" lėšomis.

Techninio geležinkelių infrastruktūros lygio pakėlimas yra vienas iš pagrindinių integracijos į Europos Sąjungos transporto tinklus užtikrinimo prioritetų, todėl labai apmaudu, kad viešuosiuose konkursuose dalyvaujančių rangovų godumas bei neadekvatus noras pasipelnyti verčia nutraukti pirkimo procedūras. Dėl to gaištamas laikas bei nesukuriamos papildomos darbo vietos, vilkinami Lietuvai ir visam regionui ypatingai svarbūs projektai, leisiantys užtikrinti aukštesnės kokybės transporto paslaugas tiek ekspeditoriams ir siuntėjams, tiek keleiviams.

AB „Lietuvos geležinkeliai" kviečia rangovus aktyviai dalyvauti skelbiamuose atviruose rangos darbų konkursuose, kurių šiemet numatoma apie 10, tačiau realiai pasverti savo galimybes darbų kainos ir kokybės atžvilgiu. Bendrovė oficialiai pareiškia, kad ir ateityje susidūrusi su per didelėmis ir nepagrįstomis konkursų dalyvių pasiūlymų kainomis sieks nutraukti visas pirkimo procedūras.

 

Vidmantas Gudas

AB „Lietuvos geležinkeliai"

Vidaus administravimo ir saugos departamento

Bendrojo skyriaus

vyresnysis specialistas

Tel.: 8 5 269 30 29

El. paštas: [email protected]

Updated on 2014-03-17