Archive

Pranešimas apie planuojamus viešuosius pirkimus

Techninio geležinkelio infrastruktūros lygio pakėlimas yra vienas iš pagrindinių integracijos į Europos Sąjungos transporto tinklus, aukštesnės kokybės transporto paslaugų tiek ekspeditoriams ir siuntėjams, besinaudojantiems krovinių gabenimo paslaugomis, tiek keleiviams užtikrinimo prioritetų.

Informuojame, kad AB „Lietuvos geležinkeliai" 2012 metų balandžio mėnesį planuoja skelbti projektų Antrojo kelio statyba ruože Kūlupėnai -Kretinga, Antrojo kelio statyba ruože Plungė – Šateikiai, Antrojo kelio statyba ruože Telšiai – Dūseikiai, Antrojo kelio statyba ruože Pavenčiai – Raudėnai rangos darbų pirkimų atvirus konkursus. Šiuos projektus numatoma dalinai finansuoti ES paramos lėšomis.

Minėtų projektų įgyvendinimas užtikrins Lietuvos ekonomikos augimą, saugesnį traukinių eismą, aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi, tenkins esamą Lietuvos geležinkelių infrastruktūros plėtros poreikį.                     

Įgyvendinant Antrojo kelio statyba ruože Pavenčiai – Raudėnai projektą numatoma naujo kelio statyba (apie 6 km), perono rekonstrukcija, geležinkelio pervažos rekonstrukcija, naujų iešmų įrengimas, vandens pralaidų rekonstrukcija, lietaus ir drenažo sistemų rekonstrukcija/įrengimas, triukšmą mažinančių priemonių įrengimas, blokposto įrengimas, telekomunikacijų, signalizacijos ir eismo valdymo sistemų, ryšių, elektros sistemų rekonstravimas/įrengimas, elektrinės iešmų šildymo sistemos įrengimas ir kt.  

Antrojo kelio statyba ruože Kūlupėnai – Kretinga projekto įgyvendinimo metu numatoma naujo kelio statyba (apie 11 km), naujų iešmų įrengimas, peronų rekonstrukcija, geležinkelio pervažų rekonstrukcija, g/b vandens pralaidų ir g/b tiltų rekonstravimas į gofruotas pralaidas, naujos gofruotos pralaidos įrengimas, lietaus ir drenažo sistemų rekonstrukcija/įrengimas, triukšmą mažinančių priemonių įrengimas, blokposto įrengimas, telekomunikacijų, signalizacijos ir eismo valdymo sistemų, ryšių, elektros sistemų rekonstravimas/įrengimas, elektrinės iešmų šildymo sistemos įrengimas ir kt.         

Antrojo kelio statyba ruože Telšiai – Dūseikiai projekto įgyvendinimo metu numatoma naujo kelio statyba (apie 5,4 km), naujų iešmų įrengimas, geležinkelio pervažos rekonstrukcija, blokposto įrengimas, vandens pralaidų rekonstrukcija, triukšmą mažinančių priemonių įrengimas, telekomunikacijų, signalizacijos ir eismo valdymo sistemų, ryšių, elektros sistemų rekonstravimas/įrengimas, elektrinės iešmų šildymo sistemos įrengimas ir kt.             

Antrojo kelio statyba ruože Plungė – Šateikiai projekto įgyvendinimo metu numatoma naujo kelio statyba (apie 20 km), naujų iešmų įrengimas, peronų rekonstrukcija, geležinkelio pervažų rekonstrukcija, g/b vandens pralaidų ir g/b tiltų rekonstravimas į gofruotas pralaidas, naujų pralaidų įrengimas, lietaus ir drenažo sistemų rekonstrukcija/įrengimas, triukšmą mažinančių priemonių įrengimas, telekomunikacijų, signalizacijos ir eismo valdymo sistemų, ryšių, elektros sistemų rekonstravimas/įrengimas, elektrinės iešmų šildymo sistemos įrengimas ir kt.              

Aukščiau nurodytų projektų rangos darbų viešųjų pirkimų techninių specifikacijų projektai bus skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (www.cvpp.lt) ir AB „Lietuvos geležinkeliai" internetinėje svetainėje www.litrail.lt. Informacija apie pradedamus pirkimus bus paskelbta Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai" ir AB „Lietuvos geležinkeliai" internetinėje svetainėje www.litrail.lt, skelbimas apie pirkimą bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje (http://ted.europa.eu) ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (www.cvpp.lt).

Updated on 2014-03-17