Archive

Geležinkelių transporto pažangą skatins AB „Lietuvos geležinkeliai" ir VGTU bendradarbiavimas

Kovo 16 d. AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinis direktorius Stasys Dailydka ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) rektorius doc. dr. Alfonsas Daniūnas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Ji apima dvi AB „Lietuvos geležinkeliai" ir VGTU svarbias sritis – specialistų rengimą ir mokslinę veiklą.

VGTU įsipareigojo rengti aukštos kvalifikacijos geležinkelių transporto specialistus, komplektuoti studentų kontingentą pagal šalies geležinkelių transporto poreikį, vykdyti geležinkelių transporto fundamentaliuosius ir taikomuosius tyrimus, organizuoti mokslines konferencijas, skelbti ir įgyvendinti tyrimų rezultatus, prisidėti tobulinant AB „Lietuvos geležinkeliai" specialistų kvalifikaciją pagal šalių suderintas programas, bendradarbiauti su AB „Lietuvos geležinkeliai" specialistais rengiant studijų programas ir t.t.

Vienas svarbiausių AB „Lietuvos geležinkeliai" įsipareigojimų VGTU atžvilgiu – prioritetine tvarka teikti universitetui informaciją apie jaunųjų specialistų poreikį šalies geležinkeliuose, talkinti formuojant studentų kontingentą. Taip pat įsipareigota prisidėti organizuojant studentų gamybines praktikas, skirti jų vadovus, steigti bendras laboratorijas, panaudojant AB „Lietuvos geležinkeliai" ir VGTU materialinę bazę bei intelektinį potencialą. Penkerius metus galiosiančia sutartimi abi šalys įsipareigojo spręsti geležinkelių sistemų suderinamumo technines problemas, įgyvendinant Europos Sąjungoje taikomus reikalavimus, keistis informacija apie technologinius procesus.

AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinis direktorius Stasys Dailydka, pasirašydamas sutartį, atkreipė dėmesį, kad geležinkelių transporto sistemai keliami vis nauji uždaviniai. „Europos Sąjungos transporto politikoje akcentuojamas geležinkelių vaidmuo kuriant „žaliuosius" (ekologiškus) transporto koridorius, keliamas transporto rūšių sąveikos klausimas siekiant visos transporto grandinės efektyvumo. Šiame kontekste iškyla nauji uždaviniai geležinkelių transporto inžinerijos mokslui, paieškai techninių ir technologinių sprendimų atitinkančių nūdienos poreikius,"– sakė S. Dailydka.

Per pastarąjį dešimtmetį AB „Lietuvos geležinkeliai" užsakymu buvo atlikta daugiau nei 20 mokslo darbų, kurie apėmė geležinkelių transporto riedmenų patikimumo, eismo saugumo, ekologinius klausimus, kelių priežiūros tobulinimo, biodyzelino panaudojimo galimybes, geležinkelių transporto technikos sertifikavimo, krovinių ir keleivių vežimo prognozių ir kitas aktualias temas.

VGTU rektorius doc. dr. Alfonsas Daniūnas pasidžiaugė, kad universitetą baigusiems žmonėms bendrovė patiki įgyvendinti europinio masto projektus. Plačiau apie VGTU misiją, veiklą ir viziją papasakojo universiteto mokslo prorektorius prof. habil. dr. Antanas Čenys, o AB „Lietuvos geležinkeliai" veiklos strategines kryptys pristatė bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojas dr. Albertas Šimėnas. „Rail Baltica" projekto direkcijos direktorius Antanas Zenonas Kaminskas papasakojo apie „Rail Baltica" projekto įgyvendinimą.

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta Vilniaus geležinkelio stoties Keleivių rūmuose esančioje Konferencijų salėje. Pasirašymo ceremonijoje dalyvavę VGTU mokslininkai turėjo galimybę apsilankyti tame pačiame pastate esančiame muziejuje ir šalia esančiame Technologijų centre.

 

Plėtros departamento inf.

Updated on 2014-03-17