Archive

Maskvoje - nauji verslo ryšiai

Balandžio 12 d., Maskvoje (Rusija) vyko AB „Lietuvos geležinkeliai" organizuota tarptautinė konferencija „Lietuvos ir Rusijos logistikos, ekspedijavimo ir transporto verslo patirtis bei bendradarbiavimo galimybės". Renginį organizuoti padėjo Lietuvos Respublikos susisiekimo ir užsienio reikalų ministerijos bei LR ambasada Maskvoje.

Konferencijoje aptartos Lietuvos ir Rusijos ekonominių santykių plėtros ir bendradarbiavimo transporto srityje galimybės, intermodaliniai projektai bei jų perspektyvos. Be Lietuvos ir Rusijos susisiekimo ir užsienio reikalų ministerijų atstovų joje dalyvavo ir daugiau nei 70 krovinių vežėjų, ekspeditorių bei logistikos kompanijų. Tarp jų – viena didžiausių Rusijos krovinių ekspedijavimo kompanijų „Ruskaya Troyka", Rusijos ekspeditorių asociacija, terminalas „Ekodor", Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacija „LINEKA", konteinerinio traukinio „Merkurijus" operatorė UAB „AAA Intermodal" ir kitos kompanijos bei organizacijos aktyviai dalyvaujančios krovinių vežimo versle.

„Nemažą AB „Lietuvos geležinkeliai" pajamų dalį sudaro pajamos, gaunamos už tranzitinių Rusijos krovinių vežimą, - sakė AB „Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos direktorius Stasys Gudvalis. – Todėl mums yra ypač aktualu pasidalinti praktine verslo patirtimi bei užmegzti naujus ryšius, kurie ateityje sudarys papildomas galimybes AB ,,Lietuvos geležinkeliai" plėsti verslo erdvę, pritraukti krovinių bei sparčiau įgyvendinti transporto ir logistikos projektus Lietuvoje".

Renginio metu AB „Lietuvos geležinkeliai", „LINEKA" ir Rusijos ekspeditorių asociacija pasirašė trišalį memorandumą. Šalys bendradarbiaus plėtodamos krovinių vežimus geležinkeliais tarp Rusijos, Lietuvos bei Vakarų Europos.

 

Vidmantas Gudas

AB „Lietuvos geležinkeliai"

Vidaus administravimo ir saugos departamento

Bendrojo skyriaus

vyresnysis specialistas

Tel.: 8 5 269 30 29

El. paštas: [email protected]

Updated on 2014-03-17