Archive

Kalvarijos savivaldybė vilkina „Rail Baltica" projektą

Kalvarijos savivaldybei nepagrįstai vilkinant sprendimų priėmimą vykdant ypatingos valstybinės svarbos geležinkelių projektą „Rail Baltica", AB „Lietuvos geležinkeliai" kreipėsi į Generalinę prokuratūrą prašydama ginti viešąjį interesą.

Savivaldų atstovams keliant teisės aktais nepagrįstus ir neteisėtus reikalavimus, kyla grėsmė, jog Lietuvai ekonomiškai svarbus projektas liks neįvykdytas, o numatytos skirti Europos Sąjungos fondų lėšos nepanaudotos. Iš viso „Rail Baltica" projektui iš Europos Sąjungos fondų numatoma skirti iki 1,5 mlrd. eurų, todėl bet koks kliudymas vykdyti projekto darbus gali sąlygoti didžiulius nuostolius valstybės ekonomikai ir turi būti vertinamas kaip viešojo intereso pažeidimas, už kurį atsakomybė tenka nepagrįstus reikalavimus keliantiems subjektams.

 

AB „Lietuvos geležinkeliai"

Teisės ir personalo departamento informacija

Updated on 2014-03-14