Archive

Aptarta susisiekimo tarp Vilniaus ir Minsko gerinimo eiga

Liepos 12-13 dienomis Druskininkuose AB „Lietuvos geležinkeliai" ir Baltarusijos geležinkelių specialistai aptarė projektų „Greitojo keleivinio traukinio maršrutu Vilnius–Minskas organizavimas" ir „Molodečno–Kenos–N. Vilnios geležinkelio linijos elektrifikavimas" įgyvendinimo eigą.

Susitikimo metu dalyviai apsikeitė informacija apie projekto I etapo rezultatus. Konstatuota, kad 2011-2012 m., kai keleivinio traukinio Vilnius–Minskas važiavimo laikas buvo sutrumpintas nuo 3 val. 51 min. iki 3 val., keleivių skaičius šiame maršrute padidėjo beveik 2 kartus ir pasiekė beveik 200 tūkst. Taip pat, buvo aptarti keleivinių traukinių važiuojančių maršrutu Minskas–Vilnius vėlavimai ir jų priežastys, naujų keleivinių riedmenų įsigijimo planai, keleivių pasienio ir muitinės kontrolės punkto įrengimo Vilniaus geležinkelio stoties keleivių rūmuose bei Molodečno–Kenos–N. Vilnios geležinkelio linijos elektrifikavimo darbų eiga. Sutarta, kad Baltarusijos geležinkelių atstovai supažindins AB „Lietuvos geležinkeliai" specialistus su įgyvendintais Osipoviči–Žlobin geležinkelio ruožo elektrifikacijos projekto techniniais sprendimais, kurie gali būti pritaikyti atliekant Molodečno–Kenos–N. Vilnios geležinkelio linijos elektrifikavimo darbus.

Abiejų šalių atstovai konstatavo, kad visos 2010 m. birželį abiejų šalių patvirtintame plane numatytos priemonės dėl greitojo keleivinio traukinio Vilnius–Minskas organizavimo bei Molodečno–Kenos–N. Vilnios geležinkelio linijos elektrifikavimo įgyvendinamos nustatytais terminais.

Taip pat buvo suderinta pozicija dėl pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę „2007-2013 bendradarbiavimo per sieną programa Latvija – Lietuva – Baltarusija" vykdomo investicinio projekto „Greitasis keleivinis traukinys Vilnius – Minskas" finansavimo intensyvumo (40,64 proc.). Pažymėtina, kad šios programos lėšomis bus dalinai finansuojamas keleivių pasienio ir muitinės kontrolės punkto įrengimas Vilniaus geležinkelio stoties keleivių rūmuose bei įsigyjamos 34-ios GSM-R stotys. Jos bus įrengtos Baltarusijos geležinkelio Molodečno–Vilnius ruože eksploatuojamuose lokomotyvuose.

Kitą darbo grupės posėdį numatoma organizuoti IV-ame šių metų ketvirtyje, Baltarusijoje.

Updated on 2014-03-14